Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren personel alımı ilanları Resmi Gazete üzerinden yayımlanmaya devam ediyor. Son olarak Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne çok sayıda sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacağı duyurulmuştu. Düzce Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan güncel açıklamada, üniversite bünyesinde sözleşmeli olarak istihdam edilecek sağlık personeli alımı başvurularının devam ettiği belirtilirken, adaylarda aranan başvuru şartları da açıklandı. Düzce Üniversitesi’nin bünyesinde bulunan Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne ebe, eczacı, sağlık teknikeri ve diğer sağlık teknikeri kadrolarında yapılacak olan personel alımı ilanı hakkında bilinmesi gereken tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 4/B sözleşmeli olarak istihdam edileceği açıklanan sağlık personelinin Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görevlendirileceği açıklandı. Rektörlük tarafından yapılan kamuoyu açıklamasında, “Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinde (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 47 (kırk yedi) adet sözleşmeli personel alınacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

Düzce Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı Kadro ve Kontenjan Bilgileri

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, üniversiteye bağlı hastanede sözleşmeli olarak istihdam edilecek sağlık personeli hakkında kadro ve kontenjan bilgileri de Resmi Gazete üzerinden şu şekilde duyurulmuş oldu:
 • Yükseköğretim kurumlarının hemşirelik sağlık memurluğu bölümü 4 yıllık lisans mezunu 25 hemşire alımı
 • Sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu, kan bankacılığı eğitimi almış 1 hemşire alımı
 • Sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu, anne sütü emzirme ve neonatal resüsistasyon eğitimi almış 1 hemşire alımı
 • Hemşirelik bölümü lisans mezunu, yenidoğan yoğun bakım ve çocuk servisi eğitimi almış 1 hemşire alımı
 • Sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu, mekanik ventilasyon kullanımı eğitimi almış 1 hemşire alımı
 • Sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu, ameliyathane ve yoğun bakım eğitimi almış 1 hemşire alımı
 • Sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu, hemodiyaliz eğitimi almış 1 hemşire alımı
 • Yükseköğretim kurumlarının ebelik bölümü mezunu 3 ebe alımı
 • Yükseköğretim kurumlarının eczacılık fakültesi lisans mezunu 1 eczacı alımı
 • Yükseköğretim kurumlarının fizik tedavi ve rehabilitasyon 4 yıllık lisans mezunu 1 fizyoterapist alımı
 • Yükseköğretim kurumlarının perfüzyon teknikerliği ön lisans bölümü 2 sağlık teknikeri alımı

Düzce Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı Başvuru Genel Şartları

Birbirinden farklı kadrolarda Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde istihdam edilecek sağlık personeli ilanına başvuruda bulunmak isteyen adaylarda aranan başvuru genel şartları da ilan detaylarında şu şekilde sıralandı:
 • Türk vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan aylık alıyor olmamak
Bu başvuru şartlarını taşıyan adayların, 29 Mayıs 2020 tarihine kadar Düzce Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına istenilen belgeler ile birlikte şahsen veya posta yolu ile müracaat etmeleri gerektiği açıklandı.