Kamu kuruluşlarında güvenlik görevlisi olmak isteyenleri yakından ilgilendiren personel alımı ilanı yayınlandı. Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü tarafından duyurulan ilanda üniversite bünyesinde daimi olarak istihdam edilmek üzere güvenlik görevlisi alımı yapılacağı açıklandı. Kayseri Üniversitesi resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, üniversite kampüsünde güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyenler için yayımlanan personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları ve başvuruda istenen belgeler aktarıldı. Başvuru şartlarına uygun olduğu tespit edilen adayların kura ile işe alımlarının yapılacağı bildirildi. Kayseri Üniversitesi kura ile güvenlik görevlisi alımı hakkında bilinmesi gereken tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Güvenlik görevlisi sertifikasına sahip olup da kamu kurum ve kuruluşlarında güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyenler için yeni bir iş ilanı yayınlandı. Kayseri Üniversitesi kurumsal internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulan ilanda, üniversite bünyesinde açık bulunan kadrolar için kura ile güvenlik görevlisi alımı yapılacağı açıklandı. Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan güvenlik görevlisi alım ilanında, “Üniversite birimlerinde sürekli işçi kadrolarında çalıştırılmak üzere “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca, Ek-1 tabloda dağılımı gösterilen kadroya Sürekli İşçi ( Güvenlik Görevlisi ) alımı yapılacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

Kayseri Üniversitesi Güvenlik Görevlisi Alımı Başvuru Genel Şartları

Yayınlanan güvenlik görevlisi alımı ilanına başvuruda bulunmak isteyen adaylarda aranan genel ve özel başvuru şartları da ilan detaylarında yer aldı. İlanda belirtilen talep şartlarına durumu uyan adayların, ilanında yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde Kayseri İŞKUR İl Müdürlüğüne / Hizmet Merkezine veya şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabileceği bildirildi. Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü tarafından duyurulan güvenlik görevlisi alımı ilanında adaylarda aranan başvuru şartları şu şekilde sıralandı:
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • İlana başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak
 • Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edebilecek herhangi zihinsel veya bedensel engeli ile sağlık problemi bulunmamak
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak

Kayseri Üniversitesi Güvenlik Görevlisi Alımı Başvuru Özel Şartları

 • 5188 Sayılı Kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak
 • Temel eğitim sonrası çalışma süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması, kimlik kartı süresinin dolmasına en az 1 yıl kalmış olması ve valiliklerce verilen özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olması
 • 18 yaşını tamamlamış, 45 yaşından gün almamış olmak (son başvuru tarihi 15.05.2020 üzerinden hesaplanacaktır.)
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak
 • ilan edilen işgücü taleplerinde son başvuru tarihi itibarıyla belirtilen bölümlerden mezun olmaları yada belirtilen bölümlere ilişkin istenilen belgelere sahip olmak
Bu başvuru şartlarını taşıyan adayların kura usulü ile işe alımının yapılacağı bildirildi. Müracaatların 20 Mayıs 2020 tarihine kadar Kayseri İŞKUR İl Müdürlüğüne / Hizmet Merkezine veya şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden tamamlanması gerektiği aktarıldı.
Editör: TE Bilisim