Kamu kurumlarına bağlı hastanelerde sağlık personeli olarak çalışmak isteyenler için yeni iş ilanları yayınlanmaya devam ediyor. Son olarak Mersin Üniversitesi Rektörlüğü tarafından üniversiteye bağlı tıp fakültesi ve araştırma hastanesinde sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere 174 sağlık personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Sağlık personeli alımı ilanında 42 farklı meslek branşından alım yapılacağı açıklandı. Mersin Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre alım yapılacak kadroların yanı sıra bu kadrolara başvuruda bulunacak adaylarda aranan başvuru şartları da ilan detaylarında yer aldı. Mersin Üniversitesi bünyesinde sözleşmeli sağlık personeli olarak çalışmak isteyen adayları yakından ilgilendiren 174 personel alımı ilanı hakkında bilinmesi gereken tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Resmi Gazete’de yayımlanan Mersin Üniversitesi 174 sağlık personeli alımı ilanında başvuru tarihleri ve bu ilana başvuruda bulunacak adaylarda aranan başvuru genel ve özel şartları açıklandı. Mersin Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilanda, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği ve Diş Hekimliği Fakültesinde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da yer alan Ek 2 nci maddenin (B) fıkrasına göre 2018 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 174 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

Mersin Üniversitesi Sağlık Personeli Alımı İlan Edilen Kadrolar

Mersin Üniversitesi’ne bağlı hastanede sözleşmeli olarak istihdam edileceği açıklanan 174 sağlık personelinin çok sayıda farklı meslekten alınacağı bildirildi. Üniversitenin yayımladığı kamu personeli alımı ilanında şu kadrolara alım yapılacağı açıklandı:
 • Hemşire
 • Sağlık teknikeri
 • Sağlık teknisyeni
 • Psikolog
 • Diyetisyen
 • Eczacı
 • Ebe
İlanda, eczacı kadrosuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan şartı aranmayacağı ancak diğer kadrolar için başvuruda bulunacak adayların KPSS puan şartları bulunduğu duyuruldu. Bununla birlikte adaylarda aranan başvuru genel ve özel şartları da ilan detaylarında yer aldı.

Mersin Üniversitesi Sağlık Personeli Alımı Başvuru Genel Şartları

 • Türk Vatandaşı olmak
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • TCK 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla, askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak

Mersin Üniversitesi Sağlık Personeli Alımı Başvuru Özel Şartları

 • Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak
 • Lisans mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP93, Sağlık Meslek Lisesi Mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı almış olmak
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak
 • Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması
Bu başvuru şartlarını taşıyan adayların online başvuru formunu doldurarak ön başvuru yaptıktan sonra, asıl başvurularını ilan bitim tarihine kadar Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapmaları gerektiği bildirildi.
Editör: TE Bilisim