Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren personel alımı ilanı, Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) resmi internet sitesi üzerinde yer alan “kurum dışı kamu işçi alımı ilanları” kategorisinde yayınlandı. Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilanda, bay – bayan güvenlik görevlisi, hasta bakım elemanı ve temizlik personeli alımı yapılacağı açıklandı. Bu kadrolarda işe alınacak personelin, Pamukkale Üniversitesi’ne bağlı eğitim ve araştırma hastanesinde daimi olarak istihdam edileceği bildirildi. Adaylarda aranan başvuru şartları da ilan detaylarında yer aldı. Pamukkale Üniversitesi bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren 145 daimi personel alımı ilanı hakkında bilinmesi gereken tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan personel alımı ilanında, üniversiteye bağlı eğitim ve araştırma hastanesinde daimi olarak istihdam edilmek üzere; bay – bayan güvenlik görevlisi, hasta bakım elemanı ve temizlik personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Bu kadrolarda yapılacak personel alımı için adaylarda ilköğretim, lise, önlisans mezunu eğitim dizeyi şartlarının arandığı açıklandı. Kadrolara göre mezuniyet şartları ile başvuru genel şartları da ilan detaylarında yer aldı.

Pamukkale Üniversitesi Kadrolara Göre Mezuniyet Şartı

Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) resmi internet sayfasında yer alan Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü 145 personel alımı ilanında 18 ila 40 yaş aralığında;
 • Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu 71 Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri personeli alımı
 • En az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu 7 bayan güvenlik görevlisi alımı
 • Önlisans mezunu 7 bayan güvenlik görevlisi alımı
 • En az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu 35 erkek güvenlik görevlisi alımı
 • Önlisans mezunu 7 erkek güvenlik görevlisi alımı
 • En az ilköğretim, en çok ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu 10 temizlik personeli alımı
yapılacağı açıklandı. Kadrolara göre belirtilen mezuniyet şartlarının yanı sıra adaylarda aranan başvuru genel ve özel şartları da İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden iş arayanların bilgisine sunuldu.

Pamukkale Üniversitesi 145 Personel Alımı İlanı Başvuru Genel Şartları

 • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak
 • Başvuru süresinin son günü itibari ile 18 yaşını tamamlamış olmak, 40 yaşından gün almamış olmak
 • Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika / belgelere sahip olmak
 • Temizlik Hizmetleri - Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri kadrosu için, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

Pamukkale Üniversitesi Güvenlik Görevlisi Alımı Başvuru Özel Şartları

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Sabıka kaydı bulunmamak
 • Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak
 • Güvenlik soruşturması olumlu olmak
 • Kamusal haklardan mahrum bulunmamak
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak
 • 24 saat gece/gündüz iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak, iç ve dış mekânda vardiyalı çalışmayı kabul etmek
Bu başvuru şartlarını taşıyan adayların Pamukkale Üniversitesi 145 personel alımı ilanına İŞKUR üzerinden online başvuru yapmaları gerektiği açıklandı. Kura çekimi için başvuru listelerinin İŞKUR tarafından Üniversiteye gönderileceği ve kura işlemlerinin noter huzurunda 29/06/2020 tarihinde saat 14:00 de Pamukkale Üniversitesi Turizm Fakültesi Tripolis İnteraktif Salonunda yapılacağı bildirildi.
Editör: TE Bilisim