Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilanda, kurum bünyesinde görev yapacak farklı pozisyonlarda personel alımı yapılacağı açıklandı. Adayların başvuru yapabilmesi için KPSS puanı bulunması gerekiyor

Kayseri Üniversitesi Personel Alımı Nasıl Başvurulur?

Adayların ilgili pozisyonlara başvuru yapabilmesi için şu adımları izlemeleri gerekmektedir;
 • Başvurular sadece posta ya da şahsen yapılacaktır, bunun dışında kalan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Koronavirüs salgını nedeniyle halk sağlığının korunması amacıyla başvuru sırasında evrak kontrolü yapılmayacaktır, bu yüzden eksik belge ile başvuru yapılmamalıdır. İlan şartlarına uygun olmayan, eksik belge içeren başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden kurum sorumlu değildir.
 • Başvurular Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü (15 Temmuz Yerleşkesi) Mevlana Mahallesi Kümeevler No: 5 38280 Talas / KAYSERİ adresine yapılmalıdır.
 • Başvuru için ibraz edilmesi gereken belgeler;
 • Kimlik fotokopisi,
 • Öğrenim belgesi fotokopisi, mezun olunan okulu gösteren belge ya da yurtdışından mezun olanlar için YÖK tarafından verilmiş mezuniyet belgesi,
 • Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93, lisans mezunları için 2018 KPSSP3 puan türlerini gösteren, barkodlu internet çıktısı,
 • Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,
 • Adli sicil belgesi,
 • Son 6 ayda çekilmiş 1 adet fotoğraf,
 • Mesleki tecrübeyi gösterecek SGK hizmet dökümü,
 • Üniversite resmi internet sitesinden temin edilmiş başvuru formu ile başvuru yapılacaktır.
 • Başvuru yapılacak pozisyonlar;
 • Destek Aşçı; Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gastronomi, Yiyecek İçecek İşletmeciliği veya Turizm İşletmeciliği lisans programlarının birinden mezun olmak, Mutfak Hijyeni Alanında Sertifikaya sahip olmak. 2018 KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak.
 • Mutfak Şefi; Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gastronomi, Yiyecek İçecek İşletmeciliği veya Turizm İşletmeciliği lisans programlarının birinden mezun olmak, 2018 KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak, Mezuniyet sonrası Mutfak Şefi olarak çalışmış olmak,
 • Usta Öğretici Aşçı; Ortaöğretim Kurumlarının Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı Mutfak Dalından Mezun olmak, Aşçılık alanında Usta Öğreticilik Belgesine sahip olmak, 2018 KPSSP94 puan türünden en az 50 puan almış olmak.
 • Servis Elemanı; Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Turizm İşletmeciliği lisans programlarının birinden mezun olmak, Mezuniyet sonrası Garson/Servis Elemanı olarak en az 2 yıl deneyim sahibi olmak. (Garson/Servis Elemanı olarak çalıştığını SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek.)
 • Servis Elemanı; Lise veya dengi okul mezunu olmak, Garson/Servis Elemanı olarak deneyim sahibi olmak. (Garson/ Servis Elemanı olarak çalıştığını SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek.)
 • Bulaşıkçı; Ortaöğretim Kurumlarının Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Turizm alanlarının birinden mezun olmak, -Mutfak Hizmetleri alanında en az 1 yıl deneyim sahibi olmak.
 • Park Bahçe Görevlisi; Önlisans mezunu olmak, Park, Bahçe Bakımı alanında en az 2 yıl deneyimli olmak. (Park, Bahçe Bakımında çalıştığını belgelendirmek.)

Kayseri Üniversitesi Personel Alımı Genel Şartları

Adayların ilgili pozisyona başvuru yapabilmeleri için şu şartları yerine getirmeleri gerekmektedir;
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum olmamak,
 • Türk Ceza Kanunu 53’üncü maddesinde belirtilen Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından affa uğranılsa bile mahkum olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik ile başvuru tarihi itibariyle ilişiği olmamak,
 • Görevini yapmaya herhangi bir sağlık sorunu bulunmaması,
 • Başvuru tarihi itibariyle herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik ya da yaşlılık aylığı almıyor olmak gerekmektedir.
Editör: TE Bilisim