Düzce Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında memur statüsünde çalışmak isteyen sağlık personelini yakından ilgilendiren yeni bir personel alım ilanı yayınlandı. Düzce Üniversitesi’nin kurumsal internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, adayların başvurularının kabul edilmeye başlanmış olup en geç 29 Mayıs 2020 tarihine kadar başvuru işlemlerinin devam edeceği bildirildi. Lise ve lisans mezunu öğrenim düzeylerinden hemşire, ebe, sağlık teknikeri, eczacı ve fizyoterapist kadrolarında yapılacak personel alımı ilanında adaylarda aranan başvuru şartları da açıklandı. Düzce Üniversitesi Rektörlüğü 47 sözleşmeli sağlık personeli alımı ilanı hakkında bilinmesi gereken tüm detayları ve bu ilana başvuruda bulunacak adaylarda aranan başvuru şartlarını haberimizde bulabilirsiniz. Düzce Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan personel alımı ilanında, üniversite bünyesindeki hastanede 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam etmek üzere birbirinden farklı kadrolarda toplam 47 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Kamu hastanelerinde çalışmak isteyenleri yakından ilgilendiren ilanda ayrıca kadrolara göre adaylarda aranan genel nitelikler ve başvuru şartları da yer aldı. Bu başvuru şartlarını taşıyan adayların Düzce Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi’nde 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilebilmeleri için en geç 29 Mayıs 2020 tarihine kadar müracaat işlemlerini ilanda belirtilen usule göre tamamlamaları istendi.

Düzce Üniversitesi Hangi Kadrolarda Sağlık Personeli Alacak?

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü’nce üniversitenin kurumsal internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulan 47 sağlık personeli alımı ilanında hangi kadrolara ne kadar sağlık personeli alımı yapılacağı da açıklandı. Üniversitenin personel alımı duyurusunda, “Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinde (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 47 (kırk yedi) adet sözleşmeli personel alınacaktır.” ifadeleri kullanıldı. Lise ve lisans mezunu öğretim düzeylerinden sağlık personeli kadroları şu şekilde sıralandı:
 • Hemşire kadrosuna 31 personel alımı
 • Ebe kadrosuna 3 personel alımı
 • Eczacı kadrosuna 1 personel alımı
 • Sağlık teknikeri kadrosuna 7 personel alımı
 • Diğer sağlık personeli kadrosuna 4 personel alımı

Düzce Üniversitesi Sağlık Personeli Alımı Başvuru Genel Şartları

Düzce Üniversitesi bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak sözleşmeli bir şekilde çalışmak isteyenlerde aranan başvuru şartları ilan detaylarında açıklandı:
 • Türk vatandaşı olmak,
 • İlana başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak
 • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak
 • Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
Bu başvuru şartlarını taşıyan adayların, başvuru sırasında istenen belgelerle birlikte 29 Mayıs 2020 tarihine kadar Düzce Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına istenilen belgeler ile birlikte şahsen veya posta yolu ile müracaat etmeleri gerektiği bildirildi.
Editör: TE Bilisim