Kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı hastanelerde çalışmak isteyen sağlık personeli adaylarını yakından ilgilendiren ilan Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü’nden geldi. Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan sağlık personeli alımı ilanında, hemşire, diyetisyen, biyolog, eczacı ve diğer sağlık tekniker olmak üzere toplamda 295 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Bu ilana başvuruda bulunmak isteyen adaylar için, mesleklere göre adaylarda aranan başvuru ve eğitim şartları da belli oldu. Üniversite tarafından bugün yayınlanan personel alımı ilanında adayların başvuru işlemlerini gerçekleştireceği başvuru tarihleri de belli oldu. Çukurova Üniversitesi bünyesindeki eğitim ve araştırma hastanesinde sözleşmeli olarak çalışmak isteyenlerin başvuruda bulunabileceği Çukurova Üniversitesi 295 sağlık personeli alımı ilanı hakkında bilinmesi gereken tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yeni bir personel alımı ilanı yayınlandı. Hemşire, diyetisyen, biyolog, eczacı ve diğer sağlık teknikeri kadrolarından yapılacak personel alımı ilanında, Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünde(Üniversite Hastanesinde), 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, 2018 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın (Eczacı ünvanlı pozisyon hariç) sözleşmeli personel alınacaktır.” açıklaması yapıldı.

Çukurova Üniversitesi Sağlık Personeli Alımı Başvuru Genel Şartları

Hemşire, diyetisyen, biyolog, eczacı ve diğer sağlık teknikeri kadrolarında yeni personel alımı yapan Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü’nün bu kadrolara başvuruda bulunmak isteyen adaylarda aradığı genel başvuru şartları yayınlanan ilan metninde şu şekilde sıralandı:
  • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak
  • 18 yaşını tamamlamış olmak
  • Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
  • Anayasal düzen ve bu düzenin işleyişine, özel hayat ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu ve uyuşturucu madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak
  • Özel kanunlarda yer alan özel şartları taşımak
  • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak
  • Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması
  • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak
  • Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak
  • 2018 yılı KPSS (B) grubu KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94) sınav sonuç belgesine sahip olmak.
Bu başvuru şartlarını taşıyan adayların müracaat işlemlerini www.cu.edu.tr/ adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yükleyerek tamamlamaları gerektiği bildirildi. Adayların Çukurova Üniversitesi tarafından ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabileceği, birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacağı ve yapılması durumunda adayların tüm başvurularının geçersiz sayılacağı açıklandı. Yalnızca ECZACI pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmadığı duyuruldu.
Editör: TE Bilisim