Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyenleri yakından ilgilendiren kamu personeli alımı ilanları yayınlanmaya devam ediyor. Son olarak Fırat Üniversitesi Rektörlüğü tarafından kamuoyuna duyurulan personel alımı ilanına göre, üniversite bünyesindeki tıp fakültesi hastanesinde sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere 50 sağlık personeli alımı yapılacağı açıklandı. Başvuru şartlarını karşılayan adayların Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ile Veteriner Fakültesi bünyesindeki Hayvan Hastanesi’nde görevlendirileceği bildirildi. Bu ilana başvuruda bulunmak isteyen adaylarda Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan şartının arandığı açıklandı. Fırat Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan 50 sözleşmeli sağlık personeli alımı ilanında adaylarda aranan başvuru şartları ile bilinmesi gereken tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Fırat Üniversitesi Rektörlüğü tarafından duyurulan güncel sağlık personeli alımı ilanında, Üniversitesi Üniversitesi Hastanesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Veteriner Fakültesi bünyesindeki Hayvan Hastanesi bünyesinde sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere 50 sağlık personeli alımı gerçekleştirileceği açıklandı. Adaylarda aranan başvuru şartları da ilan detaylarında yer alırken, bu ilana başvuruda bulunmak isteyen adaylarda Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) B puanı temel alınarak değerlendirme yapılacağı duyuruldu.

Fırat Üniversitesi 50 Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Genel Şartları

Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışmak isteyen sağlık personeli adaylarını yakından ilgilendiren Fırat Üniversitesi personel alımı ilanına başvuruda bulunmak isteyen kişilerde aranan genel başvuru şartları ilan detaylarında şu şekilde sıralandı:
 • T.C. vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • TCK 53. maddede belirtilen süreler geçmiş olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
 • Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak
 • İlanda belirtilen kadrolar için talep edilen özel başvuru şartlarını taşımak
Bu başvuru şartlarını taşıyan adayların ilanın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından 15 gün içinde Fırat Üniversitesi resmi internet sitesi üzerinden iş başvuru formunu doldurmaları gerektiği açıklandı. Form doldurma işleminden sonra adayların gerekli belgeleri, web sitesinde bulunan sisteme yükleyerek başvurularını tamamlamaları istendi. Online platform duşunda şahsen veya posta yoluyla yapılan müracaatların Fırat Üniversitesi Rektörlüğü tarafından kabul edilmeyeceği bildirildi.

Fırat Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı Başvuru Belgeleri

İlana başvuru işlemleri sırasında adayların sisteme yüklemesi gereken şahsi belgeleri şu şekilde sıralandı:
 • Öğrenim belgesi (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi veya e-devletten indirilecek mezun belgesi)
 • KPSS sonuç belgesi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf
 • Görev/Hizmet belgesi (Sadece mesleki deneyim şartı olan kadrolara başvuran adaylardan istenmektedir.)
 • İlan edilen kadrolara başvuran adaylar görev yapmış oldukları 3. basamak Kamu Hastanelerinin Başhekimliğinden alacakları Başhekim veya Başhekim Yardımcılarının imzaladığı resmi belge
Fırat Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Resmi Gazete’nin ilgili sayısında yayımlanan 50 sözleşmeli sağlık personeli alımı başvuruları devam etmekte olup adayların en geç 18 Mayıs 2020 tarihine kadar başvuru işlemlerini tamamlamaları gerektiği bildirildi.