Kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu iş arayan binlerce personel adayını yakından ilgilendiren kamu personel alımı ilanları tüm hızıyla yayımlanmaya devam ediyor. Resmi Gazete üzerinden kamuoyuna duyurulan ilanlar arasında son dönemde çok sayıda sağlık personeli alımı ilanı dikkatlerden kaçmıyor. Özellikle koronavirüs salgını sonrasında sağlık hizmetlerinin kapasitesinin artırılmasıyla birlikte devletin resmi sağlık kuruluşlarında da çok sayıda personel açığı meydana geldi. Bunlar arasında yer alan Pamukkale Üniversitesi de kendi bünyesindeki tıp fakültesi ve araştırma hastanesinde sözleşmeli olarak görev yapacak, birbirinden farklı kadrolarda toplam 253 sağlık personeli alımı yapacağını ilan etti. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda, Pamukkale Üniversitesi sağlık personeli alımı ilanına başvuruda bulunacak adaylarda aranan genel ve özel başvuru şartları da açıklandı. Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü’nün yayımladığı yazılı ve sözlü sınavsız 253 sağlık personeli alımı ilanı hakkında bilinmesi gereken tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda “Üniversitemiz Rektörlüğü Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, 2018 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın (Eczacı unvanlı pozisyon için lisans diploması puan sıralaması yapılacaktır.) sözleşmeli personel alınacaktır.” ifadeleri kullanıldı. Bununla birlikte adaylarda aranan genel başvuru şartları da ilan detaylarında sıralandı.

Pamukkale Üniversitesi 253 Sağlık Personeli Alımı Başvuru Genel Şartları

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü’nün birbirinden farklı kadrolarda yaptığı 253 sağlık personeli alımı ilanında adayların uyması gereken genel başvuru şartları Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda yer aldı. Buna göre adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde yer alan şartlar ile aşağıda belirtilen koşullara uygun olması gerektiği bildirildi:
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak
 • Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak
 • 2018 yılı KPSS (B) grubu (KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94)) sınav sonuç belgesine sahip olmak
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak
 • Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B madde hükmüne göre halen kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’unun 4b maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışıyor olmamak. (ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru yapabileceklerdir.)
 • Erkek adaylar için askerlik şartı aranmamaktadır.

Pamukkale Üniversitesi 253 Sağlık Personeli Alımı Başvuru Belgeleri

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi
 • Adaylar sistemden bilgileri tam ve eksiksiz doldurulduğunda başvuru tamamlanarak başvuru takip numarası oluşturulacaktır.
 • Yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma ve benzeri tüm sorumluluk adaylara aittir.
Bu başvuru şartlarını taşıyan adayların, ilanda belirtilen başvuru belgeleri ile birlikte müracaatlarını ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 10 gün içinde Pamukkale Üniversitesi’nin resmi internet sitesi olan www.pau.edu.tr adresinden online olarak tamamlamaları gerektiği duyuruldu. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyeceği açıklanırken, süresinde yapılmayan veya sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle geç yapılan başvuruların Rektörlük tarafından dikkate alınmayacağı kaydedildi.
Editör: TE Bilisim