Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında kamu kurum ve kuruluşlarında sağlık personeli olarak çalışmak isteyenlerin yakından ilgilendiren personel alımı ilanı yayımlandı. Düzce Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan sağlık personel alım ilanında birbirinden farklı kadrolarda, üniversite bünyesindeki hastanede istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak personel alınacağı bilgisi paylaşıldı. Düzce Üniversitesi sağlık personeli alımı ilanına başvuruda bulunmak isteyen adaylarda aranan başvuru şartları da ilan detaylarında yer aldı. Düzce Üniversitesi sağlık personeli alımı ilanına başvuruların 15 Mayıs ila 29 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılması gerektiği açıklandı. Sağlık personeli olarak çalışmak isteyenlerin yakından ilgilendiği Düzce Üniversitesi personel alımı ilanı hakkında bilinmesi gereken tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Sağlık personel alım ilanı bekleyen binlerce iş arayan vatandaş için Düzce Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında sağlık personel alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan duyuruda, “Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinde (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 47 (kırk yedi) adet sözleşmeli personel alınacaktır.” ifadeleri kullanıldı. Bununla birlikte Düzce Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan sağlık personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları aktarıldı.

Düzce Üniversitesi Sağlık Personeli Alımı Başvuru Genel Şartları

Düzce Üniversitesi bünyesinde sözleşmeli olarak sağlık personeli kadrosunda çalışmak isteyen adaylarda aranan genel başvuru şartları şu şekilde sıralandı:
 • Türk vatandaşı olmak
 • İlana başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük olmak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile devletin güvenliği ve anayasal düzenin işleyişine karşı suçlar ile ilgili kanunda belirtilen yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak
 • Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilişikleri bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan aylık almıyor olmak
 • 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak
 • İlanda belirtilen başvuru özel şartlarını taşımak

Düzce Üniversitesi Sağlık Personeli Alımı Başvuru Belgeleri

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ilan edilen sözleşmeli sağlık personeli alımı ilanına başvuruda bulunmak isteyen adayların, 15 Mayıs ila 29 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapacakları müracaat işlemleri sırasında üniversite tarafından talep edilen başvuru evrakları da ilan detaylarında şu şekilde açıklandı:
 • 1 adet dilekçe ( www.personel.duzce.edu.tr adresinde mevcut.)
 • 2 adet son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf
 • Özgeçmiş (CV)
 • Diploma (noter tasdikli veya aslı görüldükten sonra Personel Daire Başkanlığı tarafından onaylanmış sureti)
 • 2018 KPSS Lise, Ön Lisans ve Lisans sonuç belgesi
 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • Askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair belge (erkek adaylar için)
 • Başvurulacak pozisyonda aranan nitelikler ile ilgili belgeler (mezuniyet sonrası alınan deneyim belgeleri geçerli sayılacaktır.)
İlanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde müracaatların Düzce Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına istenilen belgeler ile birlikte şahsen veya posta yolu ile yapılması gerektiği bildirildi. Postadan kaynaklı gecikmelerden dolayı belirtilen tarihler arasında kuruma ulaşmayan belgelerin işleme alınmayacağı açıklandı.