Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan kamu personeli ilanları arasında, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından duyurulan sağlık personeli alımı ilanı da açıklandı. Gazi Üniversitesi bünyesindeki hastanede sözleşmeli olarak çalışacak önlisans ve lisans mezunu 162 personel arandığı duyuruldu. Başvuru işlemlerinin bugün itibarıyla başladığı personel alımı ilanında, adayların en geç 29 Haziran 2020 tarihine kadar başvuru işlemlerini tamamlamaları gerektiği bildirildi. Birbirinden farklı mesleklerde toplam 162 sağlık personeli alımı yapılacağı duyurulan Gazi Üniversitesi Rektörlüğü personel alımı ilanında, adaylarda Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan şartı arandığı açıklandı. Gazi Üniversitesi lisans ve önlisans mezunu 162 personel alımı ilanı hakkında bilinmesi gereken detayları haberimizde bulabilirsiniz. Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan kamu personeli alımı ilanında, üniversite bünyesindeki hastanede sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere farklı mesleklerden toplam 162 sağlık personeli alımı yapılacağı açıklandı. Yayımlanan ilanda adaylarda aranan başvuru şartlarına da yer verildi. 29 Haziran tarihine kadar devam edeceği bildirilen başvuru işlemlerinin Gazi Üniversitesi’nin resmi internet sitesi olan, http://personelilan.gazi.edu.tr/ adresinden üye girişi yapılarak tamamlanması gerektiği bildirildi.

Gazi Üniversitesi 162 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı İlanı

Yayımlanan personel alım ilanında, "Üniversitemiz Hastanesi Başhekimliğinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2018 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere toplam 162 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır." açıklamasında bulunuldu. Bu ilana müracaat etmek isteyen adayların, http://personelilan.gazi.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerektiği açıklandı.

Gazi Üniversitesi Sağlık Personeli Alımı Başvuru Genel Şartları

  • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak
  • 18 yaşını tamamlamış olmak
  • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak
  • Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak
  • 2018 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak
  • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak
  • Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması
  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması
Bu başvuru şartlarını taşıyan adayların, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Resmi Gazete’de ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacakları açıklandı. Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyeceği bildirildi.

Gazi Üniversitesi Sağlık Personeli Alımı Başvuru Şekli

Adayların en geç 29 Haziran 2020 tarihine kadar Gazi Üniversitesi resmi internet sitesi olan http://personelilan.gazi.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak müracaat işlemlerini tamamlaması gerektiği açıklandı. Başvurularım ekranından “Başvuru Kabul Edildi” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacağı ve reddedilen başvuruların sahipleri eksik evrakları ilan süresi içinde tamamlamaları halinde tekrar başvuru yapabilecekleri belirtildi.
Editör: TE Bilisim