Kamuya veya özel sektöre bağlı üniversite hastanelerinde çalışmak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren sağlık personeli için yayınlanan personel alımı ilanları yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Son olarak Fırat Üniversitesi bünyesindeki hastanede sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere 50 sağlık personeli alımı yapılacağı açıklandı. Fırat Üniversitesi personel alımı ilanına başvuruda bulunmak isteyen adaylarda aranan başvuru şartları da ilan detaylarında yer aldı. Haberimizde Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde hangi kadrolarda 50 sözleşmeli personel alımı yapılacağı ve adaylarda aranan başvuru genel şartlarına dair bilinmesi gereken tüm detayları bulabilirsiniz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamu ilanları sayfası üzerinden duyurulan Fırat Üniversitesi hastanesi sağlık personeli alımı başvurularının 16 Mayıs Cumartesi günü saat 23:59’a kadar süreceği belirtildi. Fırat Üniversitesi hastanesi bünyesinde sözleşmeli olarak birbirinden farklı kadrolarda sağlık personeli statüsünde çalışmak isteyenlerin belirtilen başvuru usullerine uygun olarak müracaatlarını son başvuru zamanına kadar tamamlamaları gerektiği bildirildi. Üniversite rektörlüğünden yapılan kamuoyu açıklamasında; “657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca, Üniversitemiz Hastanesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Veteriner Fakültesine bağlı Hayvan Hastanesinde görevlendirilmek üzere KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Sağlık Personeli alınacak olup, ilgililerin ücretleri özel bütçeden karşılanacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

Fırat Üniversitesi Sözleşmeli 50 Sağlık Personeli Alımı Başvuru Genel Şartları

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamu ilanları sayfası aracılığıyla kamuoyuna duyurulan 50 sözleşmeli sağlık personeli alımı ilanına başvuruda bulunmak isteyen adaylarda aranan başvuru genel şartları şu şekilde sıralandı:
  • Türk Vatandaşı olmak
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
  • İlana başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük olmak
  • ürk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
  • Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak
  • İlanda belirtilen kadrolar için talep edilen başvuru özel şartlarına sahip olmak
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, malullük veya yaşlılık aylığı almıyor olmak
  • Sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak
  • 2018 KPSS (B gurubu) sınavına girmiş olmak.
Bu başvuru şartlarını taşıyan adayların atanmaya hak kazanmalarının ardından ihtiyaca binaen hemen göreve başlatılacağı için, göreve başlamasına engel bir durumunun bulunmaması gerektiği Fırat Üniversitesi Rektörlüğü tarafından bildirildi.

Fırat Üniversitesi Sözleşmeli 50 Sağlık Personeli Alımı Başvuru Şekli

Başvuruların ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren Fırat Üniversitesi kurumsal internet sitesi https://basvuru.firat.edu.tr üzerinde yer alan online başvuru formunu doldurarak yapılması gerektiği açıklandı. Elektronik ortamda yapılması gereken başvurular için son müracaat tarihi 16 Mayıs 2020 tarihi olarak belirlendi. Şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılmayacağı ve ilanda belirtilen müracaat şekline aykırı olarak aşvuru yapan aday olması durumunda başvurularının geçersiz sayılacağı belirtildi.
Editör: TE Bilisim