Koronavirüs salgının etkilerinin azalmasıyla birlikte normalleşme sürecine girilmesinin ardından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyenleri yakından ilgilendiren personel alımı ilanları da yayınlanmaya başladı. Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayınlanan yeni ilanlara arasında Sivas’ta bulunan Cumhuriyet Üniversitesi de yer aldı. Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan personel alımı ilanında, üniversiteye bağlı tıp fakültesi ve araştırma hastanesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere, 400 sağlık personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Cumhuriyet Üniversitesi hastanesinde sözleşmeli olarak çalışmak isteyen sağlık personeli adaylarını yakından ilgilendiren ilanda ayrıca ilana başvuruda bulunacak adaylarda aranan başvuru şartları da yer aldı. Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan 400 sözleşmeli sağlık personeli alımı ilanı hakkında bilinmesi gereken detayları haberimizde bulabilirsiniz. Devlet Personel Başkanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan Sivas’ta bulunan Cumhuriyet Üniversitesi personel alımı ilanında, “Üniversitemiz Hastanesine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın ücretleri özel bütçeden ödenmek kaydıyla aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.” ifadeleri kullanıldı. Bu ilana başvuruda bulunarak üniversite bünyesinde sözleşmeli sağlık personeli olarak görev yapmak isteyen adaylarda aranan başvuru şartlarına da ilan detaylarında yer verildi.

Cumhuriyet Üniversitesi 400 Sağlık Personeli Alımı Kadroları

Sivas’ta bulunan Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B sözleşmeli olarak istihdam edileceği açıklanan sağlık personelinin şu kadrolarda işe alınacağı açıklandı:
 • Hemşire
 • Biyolog
 • Diyetisyen
 • Ebe
 • Eczacı
 • Fizyoterapist
 • Röntgen teknisyeni
 • Sağlık teknikeri
 • Laborant
 • Diğer sağlık teknikeri

Cumhuriyet Üniversitesi 400 Sağlık Personeli Alımı Başvuru Şartları

 • 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak
 • 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak
 • Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.’’ hükmüne uygun olmak
 • Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmamak
Cumhuriyet Üniversitesi sözleşmeli 400 sağlık personeli alımı ilanına başvuruda bulunacak adaylardan lisans mezunlarında KPSSP3, önlisans mezunlarında KPSSP93 puanları esas alınacağı açıklandı. Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmadığı açıklanırken ayrıca aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda, bu pozisyon için sözlü sınav yapılacağı belirtildi.

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Personeli Alımı Başvuru İşlemleri

Cumhuriyet Üniversitesi 400 sözleşmeli sağlık personeli alımı ilanında gerçeğe aykırı beyanda bulunanların hakkında yasal işlem yapılacağı ve bu kişilerin atamalarının sehven yapılması durumunda atamalarının iptal edileceği açıklandı. İlanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların, müracaat işlemlerini Cumhuriyet Üniversitesi resmi internet sitesi olan http://personelbasvuru.cumhuriyet.edu.tr adresi üzerinden üye girişi yaparak başvuru yapılacak pozisyon için istenilen belgeleri sisteme eksiksiz olarak yüklemesiyle tamamlaması gerektiği bildirildi. Adayların ilan edilen pozisyonlardan sadece birisine başvuruda bulunabileceği ve birden fazla başvuruda bulunan adayların her iki başvurusunun da geçersiz sayılacağı açıklandı.
Editör: TE Bilisim