Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan kamu personel alımı ilanları arasında Mersin Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yeni bir duyuru yayımlandı. Kamu kurum ve kuruluşlarında sağlık personeli kadrosunda çalışmak isteyenleri yakından ilgilendiren personel alımı ilanında üniversite bünyesindeki eğitim ve araştırma hastanesinde sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere 174 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Bu ilana başvuruda bulunacak adaylar için, adaylarda aranan genel ve özel başvuru şartları da ilan detaylarında yer aldı. Mersin Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan 174 sözleşmeli sağlık personel alımı ilanında hangi kadrolarda alım yapıldığı ve adayların başvuru işlemleri ile ilgili bilinmesi gereken tüm detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Üniversite bünyesindeki personel açığının karşılanması için Mersin Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 174 sağlık personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Kamu hastanelerinde görev yapmak isteyen sağlık personeli adaylarını yakından ilgilendiren ilan, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yayımlanan duyuruda, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği ve Diş Hekimliği Fakültesinde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da yer alan Ek 2. maddenin (B) fıkrasına göre 2018 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 174 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır.” ifadeleri kullanıldı. Mersin Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alımı kadroları şu şekilde açıklandı:
 • Hemşire
 • Diyetisyen
 • Biyolog
 • Ebe
 • Eczacı
 • Fizyoterapist
 • Psikolog
 • Sağlık teknikeri
 • Röntgen teknisyeni
 • Laborant
 • Diğer sağlık personeli

Mersin Üniversitesi 174 Sağlık Personeli Alımı Başvuru Genel Şartları

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilanda, bu ilana başvuruda bulunacak sağlık personeli adaylarında aranan başvuru genel şartları şu şekilde sıralandı:
 • Türk Vatandaşı olmak
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
 • Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak

Mersin Üniversitesi 174 Sağlık Personeli Alımı Başvuru Özel Şartları

 • Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak
 • Lisans mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP93, Sağlık Meslek Lisesi Mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanına sahip olmak
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak
 • Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmamak
Bu başvuru şartlarına sahip olan adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmelerinin bir ay içerisinde feshedileceği Mersin Üniversitesi Rektörlüğü tarafından duyuruldu. Bu ilana başvuru işlemlerinin, resmi internet sayfasındaki online başvuru formunun doldurulmasının ardından şahsen ya da posta yoluyla yapılacağı belirtildi.
Editör: TE Bilisim