Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından yayınlanan ilanda en az lise mezunu tekniker ve teknisyen alımı yapılacağı açıklandı. Uygun şartları sağlayan adayların 2 Ekim tarihine kadar başvurularını yapmaları gerekiyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Personel Alımı Nasıl Başvurulur?

Adayların ilgili pozisyonlara başvuru yapmaları için şu adımları izlemeleri gerekmektedir;
 • Başvurular sadece şahsen ya da posta yolu ile yapılacak olup bunun dışında kalan faks ya da eposta gibi yöntemler ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Başvuruların geçerli sayılması için istenen belgelerin eksiksiz ve doğru olarak ibraz edilmesi gerekmektedir. Belgelerinde eksiklik ya da yanlışlık olan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Başvurular Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı 48000 Menteşe/Muğla adresine yapılacaktır.
 • Başvurular esnasında verilecek belgeler;
 • Üniversite internet sitesinden temin edilmiş başvuru formu,
 • 2018 KPSS sonuç belgesi,
 • Mezun olunan okulu gösteren belge,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf,
 • Adli sicil kaydı,
 • Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge
 • Özel şartlarda isteniyorsa SGK hizmet dökümü ile başvuruların yapılması gerekmektedir.
 • Başvuru yapılacak pozisyonlar şunlardır;
 • Elektrik Teknikeri; Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak, Fiber Optik kablo sonlandırma, Bariyer ve Turnike montaj ve bakım onarımı, IP Kamera montaj ve bakım-onarımı, Kablosuz Erişim Cihazı montaj ve bakım-onarımı, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) montaj ve bakım onarımı konularında Kamuda en az 2 (iki) yıl iş tecrübesine sahip olmak, B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
 • Bilgisayar Teknikeri; Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak, Bilgisayar bakım ve onarımı” konusunda en az 2 (iki) yıl iş tecrübesine sahip olmak,
 • Metal Teknisyeni; Ortaöğretim Kurumlarının “Metal Teknolojisi” alanından mezun olmak, Belgelendirmek kaydıyla, mezuniyet sonrası “Metal, Alüminyum, PVC doğrama” işlerinde en az 2 (iki) yıl iş tecrübesine sahip olmak,
 • İnşaat Teknisyeni; Ortaöğretim Kurumlarının “İnşaat Teknolojisi” Alanından mezun olmak, mezuniyet sonrası “Bina bakım ve onarım (Duvar, Yer Döşemesi, vb.)” işlerinde en az 2 (iki) yıl iş tecrübesine sahip olmak.
 • Elektrik Teknisyeni; Ortaöğretim Kurumlarının “Elektrik-Elektronik Teknolojisi” alanından mezun olmak, mezuniyet sonrası “Elektrik” işlerinde en az 2 (iki) yıl iş tecrübesine sahip olmak, “Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde (EKAT) Yüksek Gerilim Altında Çalışma İzin Belgesi” sahibi olmak gerekmektedir.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Personel Alımı Genel Şartları

Adayların ilgili pozisyonlara başvuru yapabilmeleri için şu şartları taşıyor olmaları gerekmektedir;
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından hiçbir şekilde mahrum olmamak,
 • Başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak,
 • Tercih edilecek pozisyondaki ilgili şartları taşıyor olmak,
 • Başvuru tarihi itibariyle herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, malullük ya da yaşlılık aylığı almıyor olmak,
 • Görevini yapmaya herhangi bir sağlık sorunu taşımamak,
 • 2018 KPSS’den başvuru yapabilmek için en az 55 puan almış olmak,
 • Türk Ceza Kanunu 53’üncü maddesinde belirtilen Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından affa uğranılsa bile mahkum olmamak gerekmektedir.
 • Adaylar ilgili pozisyonlardan sadece bir tanesine başvuruda bulunabilirler.
 • KHK ile görevden uzaklaştırılanlar ilana başvuruda bulunamazlar.
Editör: TE Bilisim