Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilanda hastane bünyesindeki tıp fakültesine bağlı olarak çalışacak 190 sağlık personeli alımı yapılacağı açıklandı. Başvuruların üniversiteye şahsen yapılması gerekirken başvurular 10 Ağustos tarihine kadar sürecek.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Personeli Alımı Nasıl Başvuru Yapılır?

Adayların başvuru yapabilmesi için şu adımları izlemeleri gerekmektedir;
 • Başvurular sadece şahsen yapılacak olup posta ya da benzeri yollar ile yapılacak başvurular geçersiz sayılacaktır.
 • Başvurular; Büyükdere, Meşelik Yerleşkesi, 26040 Odunpazarı/Eskişehir adresine yapılacaktır.
 • Başvurusu sırasında şu belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir;
 • Üniversite resmi sitesinden temin edilmiş başvuru formu,
 • Son 6 ay içinde çekilmiş, güncel vesikalık fotoğraf,
 • Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge,
 • Mezun olunan okulu gösteren diploma ya da mezuniyet belgesi örneği,
 • 2018 yılına ait KPSS puanını gösteren ÖSYM’nin sitesinden temin edilmiş sonuç belgesi,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Adli sicil belgesi,
 • Deneyimli olan adaylar için SGK hizmet dökümü ile başvuru yapılacaktır.
 • Adaylar sadece bir pozisyona başvuru yapabilecektir, birden fazla yapılan başvurularda tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.
 • Başvuru esnasında salgın şartları nedeniyle gerekli mesafeye ve uyulması gereken diğer kurallara riayet edilmelidir.
 • Alım yapılacak bölümler şu şekildedir;
 • Hemşire; Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Alanı Mezunu olmak. Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak.
 • Sağlık Teknikeri; Yükseköğretim Kurumlarının Anestezi, Anestezi Teknikerliği Önlisans programlarının birinden mezun olmak. Yükseköğretim Kurumlarının Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği veya Tıbbi Laboratuvar Önlisans Programı/Bölümü mezunu olmak. Yükseköğretim Kurumlarının Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik Önlisans Programlarının birinden mezun olmak. Yükseköğretim Kurumlarının Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Önlisans programlarının birinden mezun olmak.
 • Röntgen Teknisyeni; Ortaöğretim Kurumlarının Radyoloji Teknisyenliği Alanı mezunu olmak.
 • Diğer Sağlık Personeli; Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans Programından mezun olmak. Yükseköğretim Kurumlarının Perfüzyon alanında lisans eğitimi veren programlarının birinden mezun olmak.
 • Laborant; Ortaöğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği alanında eğitim veren bölümlerinden mezun olmak.
 • Diyetisyen; Yükseköğretim Kurumlarının Lisans düzeyinde eğitim veren Beslenme ve Diyetetik bölümünden mezun olmak.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Personeli Alımı Genel Şartları

Adayların başvuru yapabilmesi için şu şartları taşıyor olmaları gerekmektedir;
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından hiçbir şekilde mahkum olmamak,
 • 2018 KPSS’de ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı almış olmak,
 • Türk Ceza Kanunu 53’üncü maddesi uyarınca; Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma suçlarından affa uğranılsa bile mahkum olmamak,
 • Erkek adaylar için başvuru tarihi itibariyle askerlik ile ilişiğinin olmaması, terhis ya da muaf olmak,
 • 657 sayılı kanun gereğince görevini yapmaya engel olacak fiziksel ya da zihinsel hastalık taşımamak,
 • Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • Vardiyalı ve nöbet usulü çalışmaya herhangi bir engel olmaması,
 • Halihazırda herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık, emeklilik ya da malullük aylığı almıyor olmak,
 • Görevini yapmaya engel teşkil edecek salgın hastalık taşımıyor olmak gerekmektedir.
 • Bu şartları taşıyan adaylar ilgili kadrolara başvuru yapabilecektir. Başvuruların değerlendirilmesi için KPSS puanının yüksekliğine bakılacaktır. İlgili kadro sayısı kadar ve aynı zamanda kadro sayısı kadar yedek aday alımı yapılacaktır.
 • Adaylar sözleşmeli olarak göreve başlayacak olup deneme süresi boyunca görevini yapamama ya da başka gerekçeler ile sözleşmeleri feshedilebilecektir.
 • Yanlış bilgi ya da eksik beyanda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Editör: TE Bilisim