Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından yayınlanan ilanda kurum bünyesinde faaliyet gösterecek bilişim personeli alımı yapılacağı açıklandı. Başvuruların 10 Ağustos tarihine kadar kurum adresine şahsen yapılması gerekiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Personel Alımı Nasıl Başvuru Yapılır?

Adayların başvuru yapabilmesi için şu adımları izlemeleri gerekmektedir;
 • Başvurular sadece şahsen yapılacaktır ve bunun dışında kalan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Başvurular; Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Devlet Mahallesi Necatibey Caddesi No:114 06420 Bakanlıklar Çankaya/ANKARA adresine yapılacaktır. Başvuru esnasında şu belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir;
 • Güncel özgeçmiş,
 • Kurum sitesinden temin edilmiş iş başvuru formu,
 • Mesleki çalışma sürelerini gösteren belgeler; buna bağlı olarak SGK hizmet dökümü,
 • Mesleki tecrübe şartlarını gösteren belgeler,
 • En az iki programlama dilini bildiğini gösteren belgeler; tamamlanmış olan eğitim ya da kurs programlarından alınacaktır. Eğer mezun olunan fakültede ilgili bölümde programlama dersleri verilmişse, bu dersler de kabul edilecektir.
 • 2018 KPSS sonuç belgesi,
 • YDS ya da benzeri sınavlardan alınmış yabancı dil sonuç belgesi,
 • Mezuniyet belgesi,
 • Varsa alınan sertifikalar ile başvuru yapılacaktır.
 • Alım yapılacak pozisyonlar şu şekildedir;
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri Yazılım Uzmanı; Java, Python, .Net Core, gibi dillerden en az bir tanesinde ve en az 3 (üç) yıllık web tabanlı uygulama geliştirme iş tecrübesine sahip olmak, CBS Teknolojileri konularında bilgi sahibi olmak ve tercihen bu konuda proje geliştirmiş olmak, Versiyon Kontrolü Yönetim Araçlarından (SVN, CVS, GIT, TFS) birini kullanmış olmak, GeoServer, Openlayers,Leaflet QGIS, PostGIS, WMS/WFS/WSC gibi açık kaynak CBS ürünleriyle uygulama geliştirmiş olmak,
 • Mobil Uygulama Geliştiricisi; React Native, Redux veya benzeri state management kütüphanesi tecrübesine sahip olmak, React Native ile iOS ve Android platformlarında uygulama geliştirmiş olmak, HTML5, CSS3, AJAX konularında tecrübe sahibi olmak, RESTFUL API, Web Api, JSON, XML, Web Servisler oluşturma ve entegre etme konusunda deneyim sahibi olmak,
 • Yazılım Geliştirme Uzmanı; Kurumsal Yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım Desenleri (Enterprise Design Patterns) ve Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, Ön yüz (Front-End) geliştirme teknolojileri (JavaScript, JQuery, Bootstrap, React, AngularJS, Ajax) ile tasarım elemanları (CSS, HTML, XML, DHTML, XHTML) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, Unit test, UML ve XML konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Devops Mühendisi; UNIX / Linux / Windows işletim sitemlerine konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, Weblogic, Tomcat, JBoss,Nginx, kestrel,IIS uygulama sunucuları konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak gerekmektedir.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Personel Alımı Genel Şartları

Adayların başvuru yapabilmeleri için şu şartları taşıyor olmaları gerekmektedir;
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum kalmamak,
 • Türk Ceza Kanunu 53’üncü maddesi kapsamında; Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma suçlarından affa uğranılsa bile mahkum olmamak,
 • Dört yıllık eğitim veren fakültelerin bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara eş değer olan bölümlerden mezun olmak,
 • Bilgisayar, teknoloji ve özellikle internet teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak, bu konuda kendini geliştirmeye açık olmak,
 • İyi düzeyde okuma ve yazma konusunda yabancı dil bilmek,
 • İlgili pozisyon için gereken program kodlama dillerine vakıf olmak,
 • Görevini yapmaya herhangi bir sağlık sorunu taşımamak,
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiklerinin başvuru tarihi itibariyle bulunmaması gerekmektedir.
Editör: TE Bilisim