Becayiş Nedir?

Becayiş aynı aynı Kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurlarının, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarıdır.

Becayiş Yapabilmek İçin Gerekli  Şartlar Nelerdir?

 Devlet memurlarının becayiş isteyebilmesi için:

1-Aynı Kurumda çalışıyor olmaları,

2-Sınıf ve unvanlarının aynı olması,

3-Becayiş talebinin Kurumlarınca uygun bulunması,

Gerekmektedir.

Kurum Memurun Becayiş Talebini Reddedebilir mi?

Becayiş talebinin geçerli olabilmesi için atamaya yetkili amirin onayı gerekmektedir.Atamaya yetkili amirin her ne kadar becayişi reddetmek gibi bir hakkı bulunmasa da becayiş taleplerini onaylamadıkları zamanlar da olmaktadır.

Bu tür durumlarda açılacak bir dava kesinlikle kazanılabilmektedir.

Zorunlu Hizmet Bölgelerinde Görevli Olanların Becayişleri?

Zorunlu hizmet bölgelerinde çalışan memurların becayiş isteyebilmesi için her ikisinin de zorunlu hizmet bölgesinde çalışıyor olması gerekmektedir.