Kamu kurum ve kuruluşlarında memur ve kamu işçisi statülerinde çalışmak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren personel alım ilanı yayımlandı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan duyuruda Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK) bünyesinde daimi olarak istihdam edilmek üzere, kadrolu kamu işçisi alımı yapılacağına yer verildi. Kurum bünyesinde işe alınacak adaylarda Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan şartı aranmayacağı bildirildi. İş arayan vatandaşları yakından ilgilendiren TÜBİTAK personel alımı ilanında ayrıca bu ilana başvuruda bulunacak adaylarda aranan genel ve özel başvuru şartları da açıklandı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK) kamu personeli alımı ilanı hakkında bilinmesi gereken tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı bulunmayan kişilerin başvuruda bulunabileceği TÜBİTAK kamu işçisi alımı ilanında adaylarda aranan başvuru şartları da belli oldu. Başvuruların online platform üzerinden yapılacağı açıklanırken alım yapılacak kadro ise AR-GE Teknisyeni olarak duyuruldu. TÜBİTAK bünyesinde daimi olarak AR-GE Teknisyeni unvanıyla çalışmak isteyen adayların Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında belirtilen TÜBİTAK kamu personeli alımı başvuru şartlarına uygun olması gerektiği açıklandı.

TÜBİTAK AR-GE Teknisyeni Alımı Başvuru Genel Şartları

TÜBİTAK bünyesinde daimi olarak çalışmak isteyen adaylarda aranan başvuru genel şartları şu şekilde açıklandı:
 • T.C. vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak
 • BİLGEM.UEKAE.2019-2 ve TBTK.BİLGEM.UEKAE.2019-3 referans numaralı ilanlar kapsamında mülakata katılmaya hak kazanmamış olmak
 • Türk Ceza Kanunu 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak
 • 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak
 • 4,00 üzerinden en az 2,50 Ağırlıklı Mezuniyet Not Ortalamasına sahip olmaK
 • İlan detaylarında belirtilen başvuru özel şartlarını taşımak

TÜBİTAK AR-GE Teknisyeni Alımı Başvuru Özel Şartları

TÜBİTAK tarafından Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan duyuruda alınacak adayların AR-GE Teknisyeni kadrosunda istihdam edileceğine yer verilirken adaylarda şu başvuru özel şartları arandığı açıklandı:
 • Yükseköğretim Kurumlarının iki yıllık ön lisans eğitimi veren; Elektrik, Elektronik Teknolojisi, Kimya Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi veya Makine bölümlerinden birini bitirmiş olmak
 • 01.1994 tarihinden sonra doğmuş olmak
 • Temiz alan içindeki en yüksek partikül kaynağı çalışanlar olup, çalışanlardan gelecek partikül miktarının en azda tutulması için özel kıyafetlerle çalışılmakta ve bunun dışında çeşitli önlemler alınmaktadır. Bu kapsamda nefes ile gelen partikül miktarını en azda tutmak için çalışanların sigara vb maddeler kullanmıyor olmaları gerekmektedir.
 • Temiz alan kıyafetleri ile çalışabilecek olmak
 • Vardiyalı çalışabilecek olmak
 • Gebze, İstanbul/Anadolu veya İzmit’te ikamet ediyor olmak
Bu başvuru şartlarını taşıyan adayların müracaatlarını en geç 27 Mayıs 2020 tarihine kadar TÜBİTAK sayfası üzerinden tamamlamaları gerektiği bildirildi. TÜBİTAK resmi internet sitesi www.bilgem.tubitak.gov.tr adresinde yer alan iş başvuru formunun adaylar tarafından doğru ve eksiksiz biçimde doldurulması gerektiği açıklandı.