Kamu kurumlarında iş arayanlar için, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK) tarafından yeni bir kamu personeli alımı ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanda Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan şartı olmadan, TÜBİTAK bünyesinde daimi olarak istihdam edilecek personel alımı yapılacağı açıklandı. TÜBİTAK personel alımı ilanına başvuruda bulunmak isteyen adaylarda aranan başvuru genel ve özel şartları da ilan detaylarında yer aldı. En az lisans mezunu adayların başvuruda bulunabileceği TÜBİTAK personel alımı ilanında hangi mesleklerde memur alımı yapılacağı da açıklandı. Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK) KPSS puan şartsız memur alımı ilanı hakkında bilinmesi gereken tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK) personel alımı ilanlarını yakından takip edenler için yeni bir iş ilanı duyuruldu. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kamu personeli alımı ilanları arasında TÜBİTAK bünyesinde daimi olarak memur alımı yapılacağı bildirildi. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezine Bağlı İdari ve Mali İşler Başkan Yardımcılığı bünyesinde görev yapmak üzere uzman yardımcısı / uzman kadrosuna yapılacak personel alımı için adaylarda aranan başvuru şartları da ilan detaylarında yer aldı.

TÜBİTAK Uzman Yardımcısı / Uzman Alımı Başvuru Genel Şartları

Kamu kurumları arasında yer alan TÜBİTAK bünyesinde daimi olarak memur statüsünde çalışmak isteyen adaylarda aranan başvuru şartları, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında şu şekilde açıklandı:
  • Türk vatandaşı olmak
  • Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak
  • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış, askerlikten muaf veya askerliği tecilli olmak
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak
  • Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak
  • 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak

TÜBİTAK Uzman Yardımcısı / Uzman Alımı Başvuru Eğitim Şartları

Kocaeli ilinde, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezine Bağlı İdari ve Mali İşler Başkan Yardımcılığı bünyesinde daimi olarak istihdam edilecek olan uzman yardımcısı / uzman personel alımı ilanına başvuruda bulunmak isteyen adaylarda aranan eğitim şartları şu şekilde sıralandı:
  • Lisans bölümleri İşletme, İktisat, İşletme – Ekonomi, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Ekonometri, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak

TÜBİTAK Memur Alımı İlana Başvuru Süreci

Bu başvuru şartlarını taşıyan adayların, Resmi Gazete’de yayımlanan TÜBİTAK personel alımı ilanına başvuruda bulunabilmeleri için, "www.mam.tubitak.gov.tr" adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmaları gerektiği açıklandı. Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesinin zorunlu olduğu ve iş başvuru sistemi yoluyla yapılan başvurular haricindeki tüm başvuruların kabul edilmeyeceği duyuruldu. Adayların en geç 6 Temmuz 2020 tarihi saat 17:00’ye kadar müracaat işlemlerini tamamlaması gerektiği bildirildi. Bir adayın en fazla 1 pozisyona başvuru yapabileceği açıklandı. Adayların başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup girilen bilgilerin hatalı olması durumunda başvurularının geçersiz sayılacağı açıklandı.
Editör: TE Bilisim