Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren personel alımı ilanları yayınlanmaya devam ediyor. Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) resmi internet üzerinden yayınlanan son kamu personeli ilanları arasında TÜBİTAK tarafından duyurulan ilan da yer aldı. TÜBİTAK bünyesinde hizmetlerine devam eden BİLGEM BTE’ye araştırmacı – teknik ve destek – teknisyen pozisyonlarında istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacağı ilan edildi. Başvuruların internet platformu üzerinden yapılacağı açıklanırken adaylarda aranan başvuru şartlarına da ilan detaylarında yer verildi. En az önlisans mezunu adayların başvuruda bulunabileceği TÜBİTAK kamu personeli alımı ile ilgili olarak bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz. TÜBİTAK bünyesindeki kamu kurumlarından BİŞGEM BTE’ye yeni personel alımı yapılacağı duyuruldu. Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan kamu personeli alımı ilanına başvuruda bulunmak isteyen adaylarda Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan şartı aranmadığı bildirildi. Yayımlanan ilanda adayların başvuru sürecinde taşıması gereken şartlar ve özel koşullar da yer aldı. TÜBİTAK bünyesinde daimi olarak çalışmak isteyen adayların başvurularını en geç 5 Mayıs 2020 tarihi saat 17.00’ye kadar tamamlamaları gerektiği açıklandı.

TÜBİTAK AR-GE Personeli Alımı Başvuru Genel ve Özel Şartları

TÜBİTAK BİLGEM BTE bünyesinde daimi olarak istihdam edileceği ilan edilen AR-GE (araştırma – geliştirme) personeli alımı ilanına başvuruda bulunmak isteyen adaylarda aranan başvuru genel ve özel şartları, İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden şu şekilde duyuruldu:
 • T.C. vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından yoksun bırakılmış olmamak
 • Erkek adaylar için söz konusu ilana son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak
 • Mesleğini devamlı yapmasına engel olabilecek zihinsel veya bedensel engeli ile herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak
 • Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak
 • Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + Tecrübe Yılı 15 + 10.000 Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması ≥ 3,20
 • Teknik ve Destek pozisyonu için: Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + Tecrübe Yılı 15 + 10.000
 • Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması ≥ 3,00
 • Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitim-öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak
 • Ar-Ge Teknisyeni pozisyonları için; adayların 4,00 üzerinden en az 2,50 Ağırlıklı Mezuniyet Not Ortalamasına sahip olmaları
Bu başvuru şartlarını taşıyan adayların TÜBİTAK BİLGEM BTE resmi internet sitesi olan "www.bilgem.tubitak.gov.tr" adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmaları gerektiği açıklandı. . İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyeceği bildirildi. Adayların müracaatlarını en geç 5 Mayıs 2020 tarihi saat 17.00’ye kadar yapmaları gerektiği duyuruldu. Başvuruların, ilan referans kodu üzerinden değerlendirileceği için referans kodu seçilmeden yapılan başvuruların değerlendirmeye alınmayacağı açıklandı. Ar-Ge Personeli ile Teknik ve Destek Personeli pozisyonları için adayların başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirileceği bildirildi.