Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyenleri yakından ilgilendiren personel alımı ilanları yayımlanmaya devam ediyor. Hem internet üzerinden hem de Resmi Gazete aracılığıyla kamuoyuna duyurulan ilanlar arasında son olarak Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK) tarafından yayımlanan personel alımı ilanına da yer verildi. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısı üzerinden yayımlanan personel alımı ilanında TÜBİTAK bünyesinde daimi olarak istihdam edilecek adaylarda aranan genel başvuru şartları da yer aldı. TÜBİTAK’ın Kocaeli ili sınırları içinde işe alacağı “Araştırmacı” pozisyonundaki personel alımı ilanı hakkında bilinmesi gereken tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kamu personeli alımı ilanları arasında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK) tarafından yayımlanan personel alımı ilanı da yer aldı. TÜBİTAK tarafından yayımlanan personel alım ilanına başvuru yapacak adayların hangi mesleklerde işe alınacağı da duyuruldu. En az ön lisans mezunu adayların başvuru yapacağı personel alım ilanında ayrıca adaylarda aranan başvuru şartlarına da yer verildi.

TÜBİTAK Personel Alım İlanı Başvuru Genel Şartları

 • T.C. vatandaşı olmak
 • İlana başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak
 • Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak
 • Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış, askerlikten muaf veya tecilli olmak
 • Mesleğini devamlı yapmasına engel teşkil edebilecek zihinsel veya bedensel engeli ile sağlık sorunu bulunmamak
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak
 • Yapılacak güvenlik soruşturması veya arşiv taramasından olumlu sonuç almak
 • Yalnızca bir adet kadroya başvuruda bulunmak
 • İlan edilen kadroların yanında bulunan özel başvuru şartlarını taşımak

TÜBİTAK Personel Alım İlanı Başvuru Süreci

Yukarıda belirtilen başvuru şartlarına uygun olan adayların müracaatlarını "www.bilgem.tubitak.gov.tr" adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olarak yapabilecekleri açıklandı. Başvuru işlemleri sürecinde özgeçmiş oluştururken adaylardan istenilen tüm evrakların sisteme elektronik ortamda eklenmesi ve referans kodu seçilerek başvuru işlemlerinin tamamlanmasının zorunlu olduğu bildirildi. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK) resmi internet sitesi üzerinden yapılmayan, posta ve şahsen müracaat yoluyla yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği bildirildi. Başvuru şartlarına haiz adayların en geç 5 Mayıs 2020 tarihi saat 17.00’ye kadar başvurularını tamamlamaları gerektiği açıklandı. Adayların müracaatlarının ilan referans kodu üzerinden değerlendirileceği ve iş başvuru sisteminde ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabilecekleri belirtildi. Referans kodu seçilmeden yapılan başvuruların değerlendirmeye alınmayacağı ve bir adayın en fazla bir pozisyona başvuruda bulunabileceği açıklandı. Adaylardan başvuru işlemleri sırasında istenen belgeler şu şekilde açıklandı:
 • Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi
 • Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi
 • Güncel Özgeçmiş
 • Lisans Diploma/Çıkış Belgesi
 • YÖK Mezun Belgesi veya YÖK Öğrenci Belgesi
 • Lisans Transkript Belgesi
 • Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi
 • Deneyimi olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü
 • Erkek adayları için askerlik durumunu gösterir belge