Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK) tarafından Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yeni bir personel alımı ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanda başvuruda bulunacak adayların müracaatlarını hangi tarihler arasında yapmaları gerektiği ve hangi başvuru şartlarını taşımaları gerektiği yer aldı. TÜBİTAK kurumu bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi daimi olarak istihdam edileceği açıklanan personel alımında işe alınan memurlara en az 4 bin TL aylık ödeneceği bildirildi. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK) bünyesinde çalışmak isteyenleri yakından ilgilendiren personel alımı ile ilgili bilinmesi gereken bütün detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Lisans mezuniyetinden sonra iş arayışında olan vatandaşlar için Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK) tarafından personel alımı ilanı yayımlandı. TÜBİTAK bünyesinde görev yapacak personellerden edinilen bilgilere göre işe başlayacak personelin en az 4 bin TL maaşla istihdam edileceği bilgisine ulaşıldı. Resmi Gazete üzerinden kamuoyuna duyurulan ilanda adayların başvurularını en geç 1 Haziran 2020 tarihine kadar tamamlamaları gerektiği belirtildi. Ayrıca TÜBİTAK personel alımı ilanına başvuruda bulunacak adaylarda aranan genel başvuru şartları da ilan detaylarında yer aldı.

TÜBİTAK Personel Alımı Başvuru Genel Şartları

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK) tarafından duyurulan personel alımı ilanında adayların taşıması gereken genel başvuru şartları şu şekilde sıralandı:
 • T.C. vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak
 • Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak
 • Türk Ceza Kanunu 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak
 • 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak

TÜBİTAK Personel Alımı Başvuru Süreci

İlanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların öncelikle TÜBİTAK kurumsal internet sitesi olan www.sage.tubitak.gov.tr adresi üzerinden “İş Başvuru Sistemi”ne kayıt olmaları gerektiği açıklandı. Adayların müracaat esnasında başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesinin zorunlu olduğu kaydedildi. TÜBİTAK personel alımı sürecinde İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuruların kabul edilmeyeceği bildirildi. İlanda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adayların müracaat işlemlerini en geç 1 Haziran 2020 tarihi saat 17.00’ye kadar yapmaları gerektiği ve mülakat tarihi ile yerinin daha sonra Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK) tarafından duyurulacağı açıklandı. TÜBİTAK personel alımı sürecinde başvuru şartlarının değerlendirilmesinin ardından mülakata çağrılacak adaylara, istenilirse birim yetkililerince mülakat öncesi uygulama (Alan Bilgisi Sınavı) yaptırılabileceği açıklandı. Adayların sisteme yüklemesi gereken belgeler şu şekilde sıralandı:
 • Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi
 • Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi
 • Lisans Diploma/Çıkış Belgesi
 • Lisans -ve varsa üstü- Transkript Belgesi
 • Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi
 • Deneyimi (mesleki tecrübesi) olan adaylardan ilgili kurum tarafından onaylı Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü Belgesi
 • Güncel Özgeçmiş
 • Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)