Trakya Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre KPSS puan grubu sıralamasına göre 270 sağlık personelinin alınacağı bildirildi. Alınacak olan personeller daimi olarak Trakya Üniversitesi bünyesinde çalışacak olup 25 Temmuz tarihine kadar adaylar başvuru yapabilecekler.

Trakya Üniversitesi Personel Alımına Nasıl Başvurulur?

Trakya Üniversitesi çeşitli pozisyonlarda 270 personel alımına başvuru yapmak için şu adımları takip edebilirsiniz;
 • 25 Temmuz 2020 tarihine kadar adayların şu belgelerinin eksiksiz bir şekilde tamamlanarak Trakya Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen başvuru yapılması gerekmektedir, posta yolu ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır;
 • Kimlik belgesi ya da onaylı sureti,
 • İlgili pozisyonda istenen kriterleri taşıyan mezuniyet belgesi ya da onaylı sureti,
 • Başvuruda isteniyorsa daha önce çalışılan yerleri gösteren SGK hizmet belgesi dökümü,
 • Lisans mezunları için KPSS P3, önlisans mezunları için KPSS P93, lise mezunları için ise KPSS P94 puanlarını gösteren 2018 KPSS’ye ait ÖSYM’den alınmış kare kodlu belge,
 • 1 adet vesikalık fotoğraf gerekmektedir.
 • Yoğun Bakım Hemşire kadrolarına başvuru yapan adaylar, diğer pozisyonlara da başvuru yapabilirler.
Alım yapılacak kadrolar şu şekildedir;
 • Hemşire, 100 adet; Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.
 • Hemşire, 48 adet; Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olmak.
 • Hemşire; 15 adet; Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup, Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak veya en az 1 yıl Yoğun Bakım alanında tecrübeli olmak.
 • Hemşire, 15 adet; Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olup, Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak veya en az 1 yıl Yoğun Bakım alanında tecrübeli olmak.
 • Ebe, 5 adet, Ebelik bölümü lisans mezunu olmak
 • Eczacı, 5 adet, Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak.
 • Laborant, 20 adet; Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans Mezunu olmak,
 • Sağlık Teknikeri; muhtelif; Radyoterapi Programı Önlisans Mezunu olup en az 1 yıl alanında tecrübeli olmak, Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı Önlisans Mezunu, Diyaliz Bölümü Önlisans Mezunu olmak, Eletronörofizyoloji programı Önlisans Mezunu olmak, Anestezi Programı Önlisans Mezunu olmak, Eczane Hizmetleri Programı Önlisans Mezunu olmak, Nükleer Tıp Teknikleri Programı Önlisans Mezunu olmak, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Önlisans Mezunu, Meslek Liselerinin Radyoloji Teknisyenliği bölümü mezunu olmak, Laborant ve Veteriner Sağlığı Önlisans Mezunu olup Deney hayvanları Kullanım sertifikasına sahip olmak, Eletronörofizyoloji, İlk ve Acil Yardım veya Anestezi Programı Önlisans Mezunu olup Solunum Fonksiyon Testleri konusunda tecrübeli olmak gerekmektedir.

Trakya Üniversitesi Sağlık Personeli Alımı Genel Şartları

Adayların başvuru yapabilmeleri için şu şartları sağlıyor olmaları gerekmektedir;
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından hiçbir şekilde mahrum olmamak,
 • Halihazırda herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik aylığı ya da yardımı almıyor olmak,
 • Türk Ceza Kanunu’nda 53’üncü maddede belirtilen suçlardan affa uğramış olunsa bile hüküm giymemek; buna göre irtikap, anayasal düzene karşı gelme, dolandırıcılık, hırsızlık, hileli iflas, cinayet, yüz kızartıcı suçlar gibi suçlardan ceza almamak,
 • Görevini yapmaya engel olan herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması,
 • Nöbet – vardiyalı olarak çalışmaya uygun olmak,
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiklerinin olmaması; tecil, muaf ya da terhis olması,
 • Başvuru yapılacak pozisyon için gereken belgelere sahip olmak,
 • Son bir yıl içinde sözleşmeli olarak istihdam edilip sözleşmeye aykırı hareket edilmesi yüzünden çalışılan yerden çıkarılmamış olmak gerekmektedir.
 • KPSS sıralaması en yüksek puandan en düşük puana göre sıralama yapılacaktır,
 • Eczacı kadroları için KPSS şartı aranmamakta, onlar için sözlü mülakat yapılmaktadır,
 • Başvuru sırasında ya da görev yaparken yanlış veya eksik bilgi verdiği tespit edilen adayların ilişikleri kesilecek ve tazminat talep edilecektir.
Editör: TE Bilisim