Selçuk Üniversitesi bünyesindeki Tıp Fakültesi Hastanesi’ne çeşitli kadrolarda sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere toplam 38 personel alımı yapılacağı açıklandı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısı üzerinde duyurulan sağlık personeli alımı ilanına başvuruda bulunacak adaylarda aranan başvuru şartları da ilan detaylarında yer aldı. Üniversite hastanesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak kamu personeli unvanıyla istihdam edileceği belirtilen sağlık personeli alımı ilanında başvuru tarihi, yeri ve diğer detaylar da açıklandı. Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Resmi Gazete üzerinden duyurulan 38 sözleşmeli sağlık personeli alımı ile ilgili bilinmesi gereken tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne 38 sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıklandı. İlana başvuruda bulunmak isteyen adayların 15 gün içinde ilanda talep edilen belgeler ile birlikte başvurularını Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin resmi internet sitesi “hastaneilan.selcuk.edu.tr” adresinden elektronik ortamda yapmaları gerektiği bildirildi. Online başvuru yöntemi dışında, şahsen müracaat ve posta yoluyla yapılacak başvuruların değerlendirilmeye alınmayacağı açıklandı. Adayların ayrıca online başvuru bilgilerini belirtilen internet adresinde girdikten sonra istenen belgeleri de online platforma yüklemeleri gerektiği belirtildi.

 Selçuk Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı Başvuru Genel Şartları

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kamu personeli alımı ilanları arasında Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından duyurulan 38 sözleşmeli sağlık personeli alımı ilanına başvuruda bulunmak isteyen adaylarda aranan başvuru genel şartları şu şekilde sıralandı:
 • T.C. vatandaşı olmak
 • İlana başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • TCK 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; evletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileliiflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve bedensel engeli bulunmamak
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından açıklanan sağlık personeli alımı ilanında başvuru genel şartlarını taşıyan adaylarda ayrıca lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacağı bildirildi.

Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin internet sitesinde iş başvuru formunu dolduran adayların, talep edilen şu belgeleri dijital platform üzerinden hastaneilan.selcuk.edu.tr adresine sahip web sitesine yüklemeleri gerektiği bildirildi:
 • Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Diploma Fotokopisi ve/veya mezuniyet belgesi fotokopisi
 • Yükseköğrenim (önlisans ve lisans) mezunları için e-devlet’ten alınacak barkodlu mezuniyet belgesi
 • Adli Sicil Kaydı. (E-Devlet üzerinden alınan Barkodlu Belge olacaktır.)
 • Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans mezunları için 2018 KPSS(B) sınavına girmiş olduğunu gösterir belge. (KPSS sonuç belgesi)
 • Aranan nitelikleri kanıtlayıcı belgeler ve sertifikalar
 • Deneyim ve hizmet şartı olan unvan kodlarında SGK Hizmet Cetveli (Barkodlu) veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışanlar için onaylı hizmet cetveli
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi