Meslek seçmek isteyenlerin ilgi odağında yer alan tıbbi sekreterlik, kariyer planını yapmış kişiler için ideal bir tercihtir. 2023 tıbbi sekreter maaşları çalışılan kurum ve kıdeme göre değişiklik gösterebilir. İnsan Kaynakları alanında hizmet veren firmaların yaptığı istatistiklere göre yeni işe başlayan bir tıbbi sekreterin maaşı ortalama 8.500 TL seviyesindedir.

Bu meslekte büyük bir özveriyle vatandaşa hizmet verenler 10/2 dereceden 1/4 dereceye kadar terfi alabilirler. Tıbbi sekreter maaşları;

 • Görev yapılan kuruma
 • Ek tazminat tutarına
 • Sosyal denge tazminatına
 • Döner sermaye katkısına ve
 • Kıdeme göre değişir.

Sağlık Bakanlığına bağlı bir kurumda en az 3 yıl deneyimli tıbbi sekreter maaşı ortalama 11.000-13.500 TL arasındadır.

Tıbbi Sekreterlik Ne Demek?

Tıbbi sekreterler sağlık kurumu ya da özel sağlık merkezlerinde hasta ve hasta yakınlarını karşılayarak ilk kez muhatap olanlardır. Kayıt tutmadan iş yerindeki düzene kadar her detaydan sorumlu olan kişiler, sağlık kurumlarındaki işleyişin ziyaretçi lehine gelişmesine katkı sunar.

Acil serviste çalışan tıbbi sekreterler;

 • Yeni hasta kaydı açar.
 • Hastaları dosya numaralarıyla takip eder.
 • Arşiv dosyalarını düzenler.
 • Tüm bilgileri kayıt altına alır ve
 • Hasta yakınlarına gerekli bilgilendirmeleri yapar.

Poliklinik olsun acil servis olsun almış olduğu eğitim ve görev bilinciyle çalışan tıbbi sekreterler, sahip oldukları mesleki unvanın yükümlülüklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirirler.

Tıbbi Sekreter Ne İş Yapar?

Tıbbi sekreter görev ve sorumlulukları bu mesleği seçmek isteyenler için belli başlıklar altında toplanabilir. Bunlar sırasıyla;

 • Hasta ve doktor arasında köprü vazifesi görmek

Bu aşamada hastalardan gelen telefonlar cevaplanır. Mesajlar kaydedilir ve takip edilmesi istenen notlar dosyalanır.

 • Randevuları oluşturmak

Telefonla ya da online olarak oluşturulan randevularda hastalar ilgili bölüme yönlendirilirken sigorta ve ödeme bilgileriyle ilgili detaylar da güncel şekilde aktarılır.

 • Hasta kabulü yapmak

Sağlık kurumuna randevuyla gelen hastaların kabul işlemleri gerçekleştirilir ve kayıt açılarak sıra takibi sağlanır.

 • Evrak işlerinde kolaylık sağlamak

Karışık olan evrak işlerinde hasta ve hasta yakınlarının hayatını kolaylaştırmakla görevli olan tıbbi sekreter görev ve sorumlulukları arasında en önemli başlık sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaktır.

 • Bir sonraki randevu tarihini ayarlamak

Sunulan sağlık hizmeti tek seferlik olmayabilir. İhtiyaç halinde hastaların bir sonraki randevu ya da vizite tarihini ayarlamak tıbbi sekreterin görevidir.

 • Formların eksiksiz doldurulmasını sağlamak

Hasta bilgileri verilen hizmetin ve tedavi protokolünün en iyi şekilde tamamlanması için son derece önemlidir. Hasta kabul anında verilen formların eksiksiz doldurulması tıbbi sekreterin gözetimi altında yapılmalıdır.

 • Doktorun iş verimliliğini en üst seviyeye çıkartmaya yardımcı olmak

Doktorun çalışma planı ve iş takvimi doğru yapıldığında iş verimliliği en üst seviyeye çıkacaktır. Tıbbi sekreterler aldıkları eğitimle bu planlamayı en iyi şekilde yerine getirir.

 • Hasta ve hasta yakınıyla iletişim kurmak

Randevu tarihini hatırlatmak için hasta ve hasta yakınlarıyla iletişim kurmak varsa laboratuvar sonuçlarını takip ederek bilgilendirme yapmak.

 • Hasta öyküsünü kayıt altına almak

Hasta öyküsü sonraki ziyaretler ya da olası cerrahi müdahalelerde büyük öneme sahiptir. Hasta öyküsünü kayıt altına almak tıbbi sekreterin görevidir.

 • Hasta mahremiyetini korumak

Hasta mahremiyeti sağlık hizmetlerinin en önemi ayrıntısıdır. Bu aşamada hasta hakları ve mahremiyeti tıbbi sekreterlik eğitimi kapsamında öğrenilir ve iş hayatında da kullanılır.

 • Finansal kayıtları tutmak

Bu başlık altında fatura işlemleri, sigorta ödemeleri ve her türlü finansal kayıt gerçekleştirilir.

 • Hastane politikalarına ve prosedürlerine bağlı kalmak

Mesleki standartlar değişmese de kurumlar arasında işleyiş farklılıkları söz konusu olabilir. Tıbbi sekreter çeşitli büro ve idari işleri yerine getirirken almış oldukları eğitim ve sahip oldukları deneyimle hareket eder ve psrosedürleri doğru şekilde uygularlar.

Tıbbi Sekreterler Nerelerde Çalışabilir?

Özel sektör ve devlet kurumlarında çalışılabilecek olan tıbbi sekreterler için farklı kurumlarda çalışma imkanı bulunur. Bu kurumlar şunlardır:

 • Özel poliklinikler
 • Laboratuvarlar
 • Özel hastaneler ve devlet hastaneleri
 • Üniversite hastaneleri
 • Sağlık ocakları
 • Eczaneler

Kimler Tıbbi Sekreter Olabilir?

Sağlık alanında çalışmak isteyenler için güncel popüler tercihler arasında dikkat çeken tıbbi sekreterlik mesleği herkes için uygun olmayabilir. Ofis işlerine seven ve insanlarla iletişim kurmakta başarılı olanlar mesleklerinde ilerleyebilirler.

Tıbbi sekreter olmak isteyenlerde aranan özellikler arasında;

 • Tıbbi terminoloji üzerinde hâkimiyet
 • Sabır ve güler yüzlülük
 • Yönetmelikler hakkında bilgi sahibi olma ve
 • İletişim becerisi ve aktif dinleme yeteneği sayılabilir.

Hasta ihtiyaçlarını dinlerken doktor talimatlarını da eksiksiz olarak uygulaması beklenen tıbbi sekreterler, kişiler ve kurumlar arasında sürecek yazışmaların düzenlenmesinde de etkili olmalıdır. Sigorta formlarının takibi, hasta dosyalarının düzeni ve ofis malzemelerinin kontrolü bölümde görev yapan tıbbi sekreterin sorumluluğu altındadır.

Nasıl Tıbbi Sekreter Olunur?

Tıbbi sekreter olabilmek için Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının 2 yıllık bölümlerinden mezun olmak gerekir. Bunlar;

 1. Tıbbi Dokümantasyon veya
 2. Sekreterlik Bölümüdür.

Meslek liselerine olan ilginin artmasıyla birlikte “Büro Yönetimi” veya “Sekreterlik” ve “Tıbbi Sekreterlik” bölümünü bitiren lise mezunları ilgili ön lisans programlarına sınavsız geçiş yapabilirler. Günümüzde gençler bir meslek sahibi olmak kadar mezuniyet sonrası iş bularak geçimlerini sağlayacak maddi imkânlara sahip iş kollarını tercih etmektedir.

Tıbbi Sekreterlik İş İlanları

Tam zamanlı tıbbi sekreterlik iş ilanları orta düzey yönetici pozisyonuyla değerlendirilebilir. Bunun için adayların ilgili kurumun ilanına online veya şahsen başvuruda bulunması gerekir. Mezun ve mezun adaylarının başvuru yapabilecekleri iş ilanlarında adayların;

 • Deneyimleri
 • Mevzuatlara hâkimliği
 • Medikal muhasebe süreçleri hakkında bilgisi
 • SUT ve HUV deneyimi
 • Medula sisteminin aktif kullanımı
 • Sözleşme yönetim süreçlerine hâkimiyet
 • Güncel sağlık mevzuatları hakkında bilgi birikimi
 • İkna kabiliyeti
 • Ekip çalışmasına yatkınlık ve
 • Hizmet odaklı yaklaşım gibi özellikleri taşıması beklenir.

Güncel ilanlara yapılan başvurular değerlendirildikten sonra uygun adaylar arasından yapılacak seçimle işe alım süreci tamamlanır.

Tıbbi Sekreterlik İşe Alım Mülakat Süreci

Tıbbi sekreterlik mülakat süreci çeşitli aşamalardan oluşmaktadır.

 • Yetenek testi
 • Kişilik testi
 • Sunum ve
 • Grup mülakatı adayların bilgi, birikim, beceri ve çözüm odaklı yaklaşımlarını ölçmek için yapılır.

Mülakatta en sık sorulan sorular arasında;

 • Sektörde yaşanan gelişmeleri hangi kaynaktan takip ediyorsun?
 • Neden biz?
 • Güçlü yönlerin nelerdir?
 • Kariyer planlaman nedir?
 • Maaş beklentin nedir?
 • Şirketimiz hakkında bilgi sahibi misin?
 • Önceki iş deneyimlerin neler?
 • Son işyerinden neden ayrıldın?
 • Geliştirmen gereken yönlerin olduğunu düşünüyor musun? örnek olarak gösterilebilir.

Benzer özellikler taşıyan aday başvuruları sözlü mülakat neticesine uygun olarak seçilir.

Tıbbi Sekreterlik Eğitimi ve Sertifikası

Özel kurumlar tarafından MEB onaylı tıbbi sekreterlik eğitimi ve sertifikası işe alımlarda avantaj sağlar. e-Devlet Kapısı tarafından görüntülenebilen sertifikalar iş başvuru dosyasına mutlaka eklenmelidir. Eğitim içeriği son derece donanımlı olan sertifika programlarında işlenen konu başlıkları arasında;

 • Tıbbi terminoloji
 • Dosya düzenleme yöntemleri
 • Tıbbi arşivleme
 • Hastalıkların uluslararası kodla dosyalanması (ICD kodlaması)
 • Tıbbi doküman hazırlamanın temel yöntemleri
 • Hasta ve hasta yakınıyla iletişim ve
 • Hasta dosyalarının takibi sayılabilir.

Tıbbi sekreterlik eğitimine isteyen herkes başvuru yapabilir. Eğitim sürecinin tamamlanmasının ardından akademik bilgilerin pratik hayata yansıması için iş deneyimi kazanılmalıdır. Özel sektörde ödenen tıbbi sekreterlik maaşları 2023 en düşük asgari ücret üzerinden hesaplanır. Deneyimli bir sekreter kıdem kazandıkça standartların 2 katına kadar çıkan iyileştirilmiş maaş almaya hak kazanacaktır. Devlet kurumlarında ek ücretler çalışma saatleri göz önünde tutularak hesaplanır ve kişiden kişiye değişiklik gösterebilir.

Editör: TE Bilisim