Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan ilanda 2018 KPSS’ye göre kurum bünyesinde farklı pozisyonlarda görevlendirilecek personel alımı yapılacağı açıklandı. Adayların başvurularını 4 Eylül 2020 tarihine kadar sistem üzerinden yapmak zorundalar.

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı Nasıl Başvurulur?

 • Adayların başvuru yapabilmesi için ÖSYM internet sitesini kullanmaları gerekmektedir. Bunun dışında posta ya da şahsen yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Başvuru yapabilmek için ÖSYM sistemindeki bilgilerin güncel olması gerekmektedir. Eksiklik ya da hatalı bilgilerin olması durumunda kurum sorumlu tutulmaz.
 • Başvuru yapılacak pozisyonlar;
 • Veteriner; Veteriner lisans programından mezun olmak.
 • Endüstri Mühendisi; Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak,
 • Gıda Mühendisi; Gıda Mühendisliği Lisans Programından mezun olmak,
 • Ziraat Mühendisi; Ziraat Mühendisliği lisans programından ya da Tarım Teknolojisi, Tarım Makineleri, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği, Tarımsal Mekanizasyon, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Kültür teknik lisans programlarının birinden mezun olmak
 • Ziraat Teknikeri; Laborant ve Veteriner Sağlık, Veteriner Sağlık Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak, Hayvansal Üretim önlisans programından mezun olmak, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Ormancılık ve Orman Ürünleri önlisans mezunu olmak, Arıcılık önlisans programından mezun olmak, Bahçe Ziraatı, Bitkisel Üretim, Bahçe Tarımı önlisans programlarının birinden mezun olmak, Bitki Koruma önlisans programından mezun olmak,
 • Ziraat Teknisyeni; Ortaöğretim Kurumlarının Bahçecilik Alanı ve Dalları, Tarım Teknolojileri Alanı ve Dalları veya Tarım Alanı ve Dallarından mezun olmak, Ortaöğretim Kurumlarının Bahçecilik Alanı ve Dalları, Tarım Teknolojileri Alanı ve Dalları veya Tarım Alanı ve Dallarından mezun olmak, Ortaöğretim Kurumlarının Bahçecilik Alanı ve Dalları, Tarım Teknolojileri Alanı ve Dalları veya Tarım Alanı ve Dallarından mezun olmak gerekmektedir.
 • Başvuruların tamamlanması için ilgili mezuniyet şartlarını sağlamanın yanında KPSS’den başvuru için en az 55 puan almış olmak gerekmektedir.
 • Aday işlemleri bittikten sonra “tercih bildir” butonu tıklanarak ödeme sayfası gelecektir. Tercihlerin geçerlilik kazanması için 20 TL tercih ücreti online olacak şekilde kredi ya da banka kartı ile ödenmelidir.

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı Genel Şartları

Adayların pozisyonlara başvuru yapmak için şu genel şartları taşıyor olmaları gerekmektedir;
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından hiçbir şekilde mahrum olmamak,
 • Türk Ceza Kanunu 53’üncü maddesi kapsamında belirtilen; Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından affa uğranılsa bile mahkum olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin olmaması; terhis, muaf ya da tecilli olmak,
 • Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • Görevini yapmaya 657 sayılı kanun çerçevesinde herhangi bir fiziksel ya da zihinsel hastalığının bulunmaması,
 • İlgili eğitim şartlarını taşıyor olmak, 2018 KPSS’den ilgili puanları almış olmak,
 • KPSS’ye girildiği tarihte ilgili bölümlerden mezun olmak ya da daha sonrasında mezun olunması gerekmektedir.
 • Tercih işlemlerinin değerlendirilmesi KPSS’de alınan puana göre ÖSYM tarafından yapılacak sıralama ile belli olacaktır. Buna göre en yüksek puanı alan adaylardan başlayarak sıralama yapılacaktır.
 • Aynı puanı alan adaylar derecelendirmeye girerlerse bu durumda doğum tarihi büyük olan adaya öncelik verilecektir.
 • Başvuru yapılan pozisyonlar için adayların herhangi bir konuda tutarsızlık göstermesi üzerine başvuru iptal edilecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Adayların yerleştirme işlemleri için ÖSYM bilgileri temel alınmaktadır. Bu bakımdan gerçeğe uygun olmayan hususlar tespit edilirse bakanlık tarafından atama yapılmayacaktır.
Editör: TE Bilisim