Kimlerin Bağkurlu olacağı  5510 sayılı  Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık  Sigortası Kanunun dördüncü maddesinin  (b) fıkrasında  belirtilmiştir. Kanunun 4. maddesinin  (b) fıkrasında ;

Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ise;

1) Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar,

2) Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar,

3) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları,

4) Tarımsal faaliyette bulunanlar,

Bağ-kur Kapsamında sigortalı sayılmışlardır.

Tarım Bağkuru ve Esnaf Bağkuru Arasındaki Prim Farkı Neden Kaynaklanıyor?

Esnaf bağkuru olarak bilinen vergi mükellefiyeti ve şirket ortaklığı sebebiyle bağkurlu olan kişilerin en az ne kadar bağkur primi ödeyeceği hesaplanırken asgari ücretin %34,50'si dikkate alınır. Yani 2016 yılı için 1.647,00 x 34,50/100 = 568,21 TL.

Peki tarım bağkuru, çiftçi bağkuru olarak bilinen kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyette bulunan sigortalıların primleri neden düşük? Tarım bağkurlular 2008 yılından başlamak üzere 15 puandan başlanarak her yıl bir puan arttırılmak suretiyle prim öderler.  Yani Çiftçi / Tarım bağkurluları,

2008 yılında 15 gün,

2009 yılında 16 gün,

2010 yılında 17 gün,

2011 yılında 18 gün,

2012 yılında 19 gün,

2013 yılında 20 gün,

2014 yılında 21 gün,

2015 yılında 22 gün ve 2016 yılında 23 gün üzerinden pim ödemektedir. Prim gün hesabında 30 gün olarak alınır.

2016 yılı için 1.647,00 x 34,50/100 /30 x 23 gün = 435,63 TL

*