Özel hastanelerden de SGK kapsamında yararlanmak isteyenler tamamlayıcı sağlık sigortası ne demek sorusunun yanıtını merak ediyorlar. Tamamlayıcı sağlık sigortası sayesinde özel hastanelerden kendinizin ve yakınlarınızın tedavi alması mümkün olmaktadır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası tanımı itibariyle sağlık hizmetlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na dahil olan kimselerin özel sağlık imkânlarından yararlanmasına denilmektedir. Bilindiği gibi ayakta ya da yatarak tedavi imkânı sağlayan sağlık poliçeleri tutarları açısından özel hastanelerde yüksek fiyatlar sunulmaktadır. Devlet hastaneleri ile özel hastaneler arasında oluşan farkın düşürülmesi ve özel hastanelerden yararlanabileceklerin sayısını arttırmak için SGK ile anlaşması olan hastanelerde SGK’nın karşılamadığı tedavileri ya da karşıladığı tedaviler kapsamında ortaya çıkan fark ücretlerinin giderilmesini sağlayan sigorta tamamlayıcı sağlık sigortası olmaktadır. Temel olarak özel sağlık sigortası bulunan kimseler aynı zamanda SGK’ya da dahil iseler bu durumda hem özel sağlık için hem de SGK’ya prim ödemek durumundadırlar. Sosyal güvenlik kurumuna prim ödemeleri zorunlu tutulurken, özel sağlık sigortası yaptırmak ise isteğe bağlı tutulmaktadır. Özel sağlık sigortasının geniş kesimlere yayılması için tamamlayıcı sağlık sigortası uygulaması yapılmaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortası aynı zamanda yurtdışında pek çok ülkede de uygulanmaktadır. Türkiye’de uygulanan sigorta yönteminde ise sadece SGK ile anlaşması bulunan özel hastanelerde bu sigorta geçerli olmaktadır. Bu bakımdan belirli şikayetler ya da rahatsızlıklar ile SGK ile anlaşması olmayan özel hastanelere gidenler tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlanamazlar. Tamamlayıcı sağlık sigortası için mevcut bulunan SGK katılımı ile tedavi giderleri düşürülerek özel sağlık sigortası primleri aşağıya çekilmekte ve bu sebeple prim yüksekliği nedeniyle özel sağlık sigortası yaptıramayan kimseler de özel hastanelerden hizmet alabilmektedirler.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nasıl Yapılır?

Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmak için öncelikle bir sigorta firması ile anlaşma yapmak gerekmektedir. Türkiye’de tamamlayıcı sağlık sigortasını yapan firmalar sigorta şirketleridir. Normal koşullarda özel sağlık sigortasında daha yüksek primler ödenmesi gerekirken tamamlayıcı sağlık sigortasında daha düşük aylık primlerin ödenmesi gerekmektedir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken konu, SGK tarafından tedavilerin giderleri karşılanıyor olsa da sigorta şirketine de tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında aylık belirlenmiş prim ödemelerinin düzenli olarak yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda 18 ve 49 yaş aralığında olan, SGK’ya tabii, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabilir. Sigorta kapsamında sunulan teminatlar kapsamında özel hastanelerden tedavi olmak mümkün olmaktadır. Teminatlar ise sigorta şirketlerine göre değişiklik göstermektedir ve poliçe prim bedellerini de seçilecek olan teminatlar belirleyecektir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Teminatları Nedir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası teminatları sigorta şirketlerine göre değişkenlik göstermekle birlikte temelde iki ana başlık altında toplanmaktadır. İlk teminat yatarak tedavi teminatı olup yatış gerektiren durumlar ve bu duruma bağlı olarak ameliyat, ameliyat sonrası masraflar, yoğun bakım giderleri, ilaç temini, tıbbi cihazların temin edilmesi, refakatçi ve yemek masrafları gibi çeşitli masrafları karşılamaktadır. Bu teminat kapsamında yatarak tedavi kapsamında oluşan masraflar sigorta tarafından karşılanır. Ayakta tedavi teminatı ise hastanede yatışı gerektirmeyen durumlarda; aşı, tetkik, tahlil, pansuman, röntgen, ilaç temini ve benzeri durumlarda geçerli olmaktadır. Ayakta tedavi teminatı poliçe kapsamında belirli süreler dahilinde sunulabilmektedir. Sigorta şirketlerine göre değişkenlik göstermesine karşılık ayakta tedavi süresiz olarak sunulmamaktadır. Sigorta yaptırırken bu noktaya dikkat edilmesi gerekmektedir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Avantajları Neler?

Tamamlayıcı sağlık sigortası avantajları ile öne çıkan bir sigorta türü olmaktadır. İlk olarak SGK kapsamında olan kimseler ücret ödemeden anlaşmalı özel hastanelerde tedavi olabilmektedirler. Özel hastaneler bilindiği gibi tedaviler için ücret talep etmektedirler ve özel hastaneler sektörün yüzde 40 gibi yüksek bir oranını oluşturmaktadırlar. Özel hastanelerde tedavi olmak için bu sigorta tarafından katılım ücreti alınmaz ve böylece daha uygun fiyatlar ile özel hastanelerden yararlanmak mümkün olur. Tamamlayıcı sağlık sigortasının yararları kapsamında bir diğer nokta da doğum teminatı verilebilir olmasıdır. Sağlık sigortalarında özellikle doğum teminatının seçilmesi önemlidir. Özel sağlık sigortalarında doğum teminatı için normalde bekleme süresi bulunmaktadır. Bekleme süresi ise sigortalı olan kişinin doğum teminatından yararlanması için belirli bir süre sigortada kalmasını içermektedir. Fakat tamamlayıcı sağlık sigortasında bekleme süresi yoktur ve sigorta kapsamında beklemeden de doğum teminatı verilebilmektedir. Bu teminat kapsamında gebelik rutin kontrolleri, normal ya da sezaryen doğum ve doğum sonrası ilk muayeneler sağlanmaktadır. Özellikle hamilelerin tamamlayıcı sağlık sigortası seçmeleri önemli bir avantaj yaratmaktadır. Sigorta kapsamında özel diş hastanelerinde diş tedavisi olmak da mümkün olmaktadır. Genelde özel sağlık sigortası diş tedavisi giderlerini karşılamamaktadır ancak tamamlayıcı sağlık sigortası anlaşmalı hastanelerde, teminat kapsamında diş tedavisi giderlerini de karşılamaktadır. Aynı şekilde özel cihaz ve yöntem gerektiren diyaliz, radyoterapi ve kemoterapi gibi çeşitli tedavi yöntemleri de sigorta dahilinde ücretsiz olarak yapılabilmektedir. Sigortanın bir diğer önemli tarafı da ek teminatlar içermesidir. Sigorta şirketleri tarafından sunulduğu için tamamlayıcı sağlık sigortası özelleştirilmeye uygundur. Bu kapsamda sigorta şirketlerine göre farklılık göstermekle birlikte sigorta dahilinde evde bakım hizmeti, ilk yardım hizmeti, ambulans hizmeti, evde mahsur kurtarma hizmeti gibi çeşitli ek hizmetler teminatlar kapsamında sunulmakta ve böylece sigortalı olanların farklı konularda da kolaylık bulması sağlanmaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortası bu konular dahilinde oldukça avantajlıdır.
Editör: TE Bilisim