Ev Hizmetlerinde Çalışanlar Nasıl Sigortalı Olur?

[caption id="attachment_3000" align="aligncenter" width="381"] HASTA BAKICISI BEBEK BAKICISI TEMİZLİKÇİ HİZMETÇİ SİGORTA ZORUNLULUĞU[/caption]

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 6. Maddesinin c bendinde “Ev hizmetlerinde çalışanlar (ücretle ve sürekli olarak çalışanlar hariç)” sigortalı sayılmamıştır. Buradan da anlaşılacağı üzere Ev hizmetlerinde sürekli olarak çalışanların(Hasta bakıcısı, Bebek bakıcısı, Bahçıvan v.b) 5510 Sayılı Kanuna göre sigortalı olma zorunluluğu vardır.

Dolayısıyla ev hizmetlerinde sürekli olarak çalışanların, çalıştıran tarafından SSK’lı olarak gösterilmesi gerekmektedir. 

Ev Hizmetlerinde Sürekli Olarak Çalıştırılanlar Sosyal Güvenlik Kurumuna Nasıl Bildirilir?

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası gereğince işyerinde 5510 Sayılı Kanunun 4/a(SSK) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırdığı güne kadar Kuruma vermesi gerekmektedir.

Dolayısıyla ev hizmetlerinde sürekli olarak işçi çalıştıran ev sahibinin, evde yapılan iş ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumuna işyeri dosyası tescil ettirmesi ve çalıştırdığı kişiyi buradan sigortalı göstermesi gerekmektedir.

Ay içerisinde saat hesabı ya da belli günlerde çağrı usulü çalıştırılan ve aylık prim hizmet belgesinde 30 günden az bildirilen sigortalılar için puantaj kaydı tutulması, bu puantaj kayıtlarının sigortalılara da imzalatılması ve Eksik Gün Bildiriminin yapılması zorunluluğu vardır.

 Ev Hizmetlerinde Sürekli Olarak Çalıştırılanlar İşten Ayrılırsa İşsizlik Maaşı Alabilirler mi?

Ev hizmetlerinde sürekli olarak çalıştırılan sigortalıların tamamı ile kapıcılar “işsizlik sigortası” kapsamında olup, işsizlik maaşı ile ilgili gerekli şartları sağladıklarında işsizlik maaşından faydalanabilmektedirler.

İş Kanunu gereğince ev hizmetlerinde çalıştırılanlar yıllık izin, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı gibi haklardan faydalanamamakta, sadece işsizlik sigortası haklarından faydalanabilmektedirler.

Editör: TE Bilisim