Sigortalı Hem İş Kazası/ Meslek Hastalığı Geliri Hem De Rapor Parası Alabilir mi?

[caption id="attachment_1976" align="alignleft" width="345"] işçi hem iş kazası meslek hastalığı geliri hem de rapor parası alır mı[/caption]

   İş kazası ve ya meslek hastalığı  sonucu sürekli işgöremezlik geliri alan sigortalıların en çok merak ettiği konulardan biri de sigortalı çalışırken  tekrar iş kazası geçirdiğinde ve ya meslek hastalığına uğradığında geçici işgöremezlik ödemesi alıp almayacağıdır.

                Bilindiği üzere 5510 Sayılı Kanunun 19. Maddesinde “Sürekli işgöremezlik geliri bağlanan sigortalılardan, aynı engellilik ve ya meslek hastalığı nedeniyle istirahat raporu alanlara yazılı istek tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun 18 maddesine göre hesaplanacak bir günlük geçici işgöremezlik ödeneği ile aylık sürekli işgöremezlik ödemesinin otuzda biri arasındaki farkın her gün için geçici işgöremezlik ödemesi olarak ödeneceği”hükmü yer almaktadır.

                Bu hükümden de anlaşılacağı üzere geçici işgöremezlik alabilmenin ilk koşulu aynı engellilik ve ya meslek hastalığı sebebiyle rapor almaktır.

                Örnek Hesapmala: A işyerinde çalışan ve sürekli işgöremezlik geliri alan bir sigortalı,15.10.2014 tarihinde aynı engellilik ve ya meslek hastalığı sebebiyle 10 günlük istirahat raporu almıştır.Sigortalının son 3 ayki kazancı ve güncel almış olduğu sürekli işgöremezlik geliri şu şekildedir:

                Son 3 ay kazancı                                                               Sürekli İşgöremezlik Geliri:

                2014-07=1.071,00 T.L                                                                    250,00 T.L.

                2014=08=1.134,00 T.L

                2014=09=1.1134,00 T.L

Bu sigortalının günlük geçici işgöremezlik geliri:1071+1134+1134/90*2/3=24,73 T.L

Bu Sigortalının günlük Sürekli işgöremezlik ödemesi:250,00/30=8,00 T.L

İkisi Arasındaki Fark=24,73 T.L.-8,00 T.L=16,73 T.L.

Sigortalının almış olduğu 10 günlük istirahat raporundan alacağı ödeme ise 10*16,73=167,30 T.L olarak hesaplanacaktır.

 
Editör: TE Bilisim