[caption id="attachment_3190" align="aligncenter" width="468"] BAĞKUR PRİMİ YÜKSELEN İŞVEREN NE YAPMALI[/caption]

Son günlerde bir çok okuyucuyumuzdan Bağkur primlerinin durduk yere yükseldiği ve yüksek tutarda bağkur borçlarıyla karşılaştıklarını ve bunun sebebini bilemediklerine dair yoğun şekilde sorular gelmektedir.

Biz de bu konu hakkında ayrıntılı bilgi vererek bunun sebebi ve çözümü konusunda siz değerli okuyucularımıza bilgi vermek istedik.

Bağkur Primi SSK İşçiden Dolayı Neden Yükselir?

Bilindiği gibi 01.10.2008 tarihinden sonra 4/b sigortalıların yani Bağkurluların prime esas kazançları; “5510 sayılı Kanunun 82””nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak şartı ile kendileri tarafından beyan edilecek günlük kazancın otuz katıdır. Ancak, sigortalı aynı zamanda işveren ise aylık prime esas kazancı, çalıştırdığı sigortalıların prime esas günlük kazancının en yükseğinin otuz katından az olamaz. Aylık prime esas kazancı, çalıştırdığı sigortalının otuz günlük prime esas kazancından düşük olduğu tespit edilen sigortalıların aylık prime esas kazançları, tespit edilen kazanç düzeyine çıkartılarak aradaki farkın primi, 89 uncu madde hükümlerine göre gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmak suretiyle tahsil edilir.” şeklinde hüküm altına alınmıştır.

Yukarıdaki hükümlerden anlaşılacağı üzere esnaf bağkurlu işveren yanında çalıştırdığı ve en yüksek brüt ücretli ssklı işçiden daha az bağkur primi ödeyememektedir.

SSK'lı İşçiye Göre Bağkur Primi Nasıl Hesaplanmaktadır?

Yanında SSK'lı çalıştırmayan ve ya kazanç beyanında bulunmayan kişilerin bağkur primi o dönemki asgari ücretin brüt tutarının %34,5 oranında hesaplanmaktadır.

Şöyle örneklemek gerekirse 01.01.2015-30.06.2015 tarihleri arası brüt asgari ücret=1.201,50 T.L

Esnaf Bağkurlunun ödemesi gereken asgari prim=1.201,50*34,5/100=414,34 T.L olarak hesaplanır.

01.01.2015-30.06.2015 arasında esnaf bağkurlu işverenin yanında 1500,00 T.L brüt ücretle SSKlı çalıştırdığını varsayalım.Bu durumda esnaf bağkurlunun ödemesi gereken en düşük bağkur primi 1500*34,5/100=517,50 T.L. olur.

Bina İnşaatı Yaptım Bağkur Primim Yükseldi Ne Yapmam Lazım?

Bilindiği gibi bina inşaatları için Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksizlik belgesi alabilmek için SSK'lı işçi çalıştırmak ve binanın maliyetine göre belli oranda işçilik bildirmek gerekmektedir.

Bina inşaatlarını daha erken bitirmek isteyen işverenler sigortalıların kazancını yüksek göstermekte ve bu şekil kar ettiklerini düşünmektedirler.Hele bir de işveren bağkurluysa iki sene sonra fahiş bağkur borçları ile karşı karşıya gelebilmektedir.

Örnek:Ahmet Bey 01.01.2012-01.06.2012 tarihleri arasında bina inşaatı için Sosyal Güvenlik Kurumunda işyeri dosyası tescil ettirmiş ve burada bir işçisini brüt 2500,00 T.L kazanç üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmiştir.

Ahmet Bey 05.03.2015 tarihine kadar gayet düzenli olarak bağkur primlerini ödemiş, sağlıktan faydalanmıştır.Fakat 05.03.2015 tarihinde hastaneye gittiğinde bağkur borcunuz var sağlıktan faydalanamazsınız diye uyarı almış ve muayene olamamıştır.Sosyal Güvenlik Kurumuna bunu sorduğunda ise yanında çalıştırdığı SSKlı işçiden dolayı 01.01.2012'den beri priminin yükseldiği ve aradaki farkın da kendisine borç olarak yansıtıldığını öğrenmiştir.Peki Ahmet Bey bu durumda ne yapmalı bu borcun tamamı silinir mi?

Ahmet Bey'in yapması gereken "4/B-BAĞKUR KAZANÇ BEYAN FORMU" doldurduktan sonra bir an önce bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezine giderek vermesi gerekmektedir.

SSK'lı İşçiden Dolayı Çıkan Bağkur Prim Farkı Geçmişe Dönük Silinir mi?

Maalesef üzülerek belirtiyoruz ki ssklı işçiden dolayı yükselen bağkur primi BAĞKUR KAZANÇ BEYAN FORMU nun verildiği tarihi itibariyle düşürülmekte.Dolayısıyla aradaki prim farkını Sosyal güvenlik Kurumu gecikme zammı ve faizi ile birlikte tahsil yoluna gitmektedir.

   
Editör: TE Bilisim