Emekli olmak ve emekliliğe hak kazanmak için gereken şartlar kanunlarla belirlenmekte ve işe giriş tarihine ve ödenmiş olan prim gün sayılarına göre değişiklik göstermektedir. 4A, 4B ve 4C emeklilik kapsamında çalışmakta olan kişilerin emeklilikleri birçok kıstas ile belirlenmektedir. Ne zaman emekli olurum? 4A-4B-4C kapsamında çalışan tüm sigortalıların merak ettikleri ve bir durum olmaktadır. Bu sorunun yanıtı çok karışık hesaplamalar gerektirecek gibi gözükse bile aslında gerçek emeklilik tarihine ulaşılması sigortalının genel bilgilerini bilmesi ile hesaplanabilmekte ve emeklilik hesaplamalarında genel bilgiler yeterli olmaktadır.

4A Ne Zaman Emekli Olurum

Sosyal sigortalar Kurumu 4A kapsamında çalışan kadınlar ve erkekler için değerlendirme şartları aynı değildir. 4A kapsamında çalışan kadın ve erkeklerin emeklilik zamanları ile ilgili şartlar sigorta başlangıç tarihlerine, prim ödeme gün sayısına ve yaşlara göre değişiklik göstermektedir. Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı olarak çalışan sigortalılarda emeklilik şartları 3 ayrı tarihe göre belirlenmektedir. Bu dönemler şunlardır;
 • 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan kişiler,
 • 8 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarih aralığında sigortalı olan kişiler ve
 • 30 Nisan 2008 sonrasında sigortalı olan kişilerin emekli olma durumları belirtilen dönemlere göre farklı olmaktadır.

4B Ne Zaman Emekli Olurum

Bağ kur 4B kapsamında çalışanlar için kadın ve erkeklerin emeklilik koşulları farklı olmaktadır. Buna göre örnek vermek gerekirse 01.06.2002 itibarı ile 25 yıla kalan süre;
 • 2 yıldan az ise kadınların prim ödeme süresi 20 yıl 40 yaş, erkeklerin 25 yıl 44 yaş olmaktadır.
 • 3 yıldan az ise kadınların prim ödeme süresi 20 yıl 41 yaş, erkeklerin 25 yıl 45 yaş olmaktadır.
 • Kadınlarda 3 yıldan fazla 4 yıldan az ise 20 yıl 42 yaş. Erkeklerin 3 yıldan fazla 5 yıldan az ise 25 yıl 46 yaş olmaktadır.

4C Ne Zaman Emekli Olurum

Emeklilik hesaplama 4C yani eski ismiyle Emekli Sandığı için online olarak hizmet sunan e-SGK’ya başvurulabilmektedir. Bunun için https://uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ adresine giriş yapılması yeterlidir. Gerekli bilgiler doldurulduktan sonra Hesapla butonuna tıklanarak ne zaman emekli olunabileceği ve şartları öğrenilebilmektedir.

4A Kadın Çalışanlar Emeklilik Tablosu

SSK’ya bağlı kadın çalışanlar için yapılan yeni düzenlemeler ile emeklilik şartları değişerek daha ağır hale gelmiştir. 8 Eylül 1999 sonrasında emeklilik koşulları zorlaşarak emeklilik yaşı ve ödenen prim gün sayıları yükseltilmiştir. Sosyal emeklilik reformu adı altında yapılmış olan yeni düzenlemeler sonucunda kademeli olarak yükselmekte olan emeklilik yaşı uygulamasına geçilmiştir. SSK kapsamında çalışan kadınların sigorta başlangıçlarına göre emekli olma koşulları şunlardır;
 • İlk sigorta başlangıç tarihi 08.09.1981 öncesinde olanlar yaş sınırı olmadan 20 yıl 5000 prim ödemesi ile emekli olmaktadır.
 • 09.09.1981 ile 23.05.1984 tarih aralığında sigorta başlangıcı olan SSK kadın çalışanları 20 yıl, 40 yaş ve 5000 prim günü ile emekli olmaktadır.
 • 25.05.1984 ile 23.05.1985 tarih aralığında sigorta başlangıcı olan SSK kadın çalışanları 20 yıl, 41 yaş ve 5000 prim günü ile emekli olmaktadır.
 • 24.05.1985 ile 23.05.1986 tarih aralığında sigorta başlangıcı olan SSK kadın çalışanları 20 yıl, 42 yaş ve 5075 prim günü ile emekli olmaktadır.
 • 24.05.1986 ile 23.05.1987 tarih aralığında sigorta başlangıcı olan SSK kadın çalışanları 20 yıl, 43 yaş ve 5150 prim günü ile emekli olmaktadır.
 • 24.05.1987 ile 23.05.1988 tarih aralığında sigorta başlangıcı olan SSK kadın çalışanları 20 yıl, 44 yaş ve 5225 prim günü ile emekli olmaktadır.
 • 24.05.1988 ile 23.05.1989 tarih aralığında sigorta başlangıcı olan SSK kadın çalışanları 20 yıl, 45 yaş ve 5300 prim günü ile emekli olmaktadır.
 • 24.05.1988 ile 23.05.1990 tarih aralığında sigorta başlangıcı olan SSK kadın çalışanları 20 yıl, 46 yaş ve 5375 prim günü ile emekli olmaktadır.
 • 24.05.1990 ile 23.05.1991 tarih aralığında sigorta başlangıcı olan SSK kadın çalışanları 20 yıl, 47 yaş ve 5450 prim günü ile emekli olmaktadır.
 • 24.05.1990 ile 23.05.1991 tarih aralığında sigorta başlangıcı olan SSK kadın çalışanları 20 yıl, 48 yaş ve 5525 prim günü ile emekli olmaktadır.
 • 24.05.1991 ile 23.05.1992 tarih aralığında sigorta başlangıcı olan SSK kadın çalışanları 20 yıl, 49 yaş ve 5600 prim günü ile emekli olmaktadır.
 • 24.05.1993 ile 23.05.1994 tarih aralığında sigorta başlangıcı olan SSK kadın çalışanları 20 yıl, 50 yaş ve 5675 prim günü ile emekli olmaktadır.
 • 24.05.1994 ile 23.05.1995 tarih aralığında sigorta başlangıcı olan SSK kadın çalışanları 20 yıl, 51 yaş ve 5750 prim günü ile emekli olmaktadır.
 • 24.05.1996 ile 23.05.1997 tarih aralığında sigorta başlangıcı olan SSK kadın çalışanları 20 yıl, 53 yaş ve 5900 prim günü ile emekli olmaktadır.
 • 24.05.1997 ile 23.05.1999 tarih aralığında sigorta başlangıcı olan SSK kadın çalışanları 20 yıl, 54 ve 55 yaş ile 5975 prim günü ödemesi yaparak emekliye ayrılmaktadır.
 • 09.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında sigorta başlangıcı olan kadın çalışanların 20 yıl, 58 yaş ve 7000 prim ödemesi ile emekliye ayrılmaları mümkün olmaktadır.

4A Erkek Çalışanlar Emeklilik Tablosu

SSK’ya bağlı erkek çalışanlar için yapılan uygulamalarda ödemesi yapılmış olan prim şartları kadın çalışanlarla aynı olmakla birlikte kademeli olarak yükselen emeklilik yaşları ve sigortalılık yılları farklı olmaktadır. SSK kapsamında çalışan erkeklerin sigorta başlangıçlarına göre emekli olma koşulları şunlardır;
 • İlk sigorta başlangıç tarihi 08.09.1976 öncesinde olanlar yaş sınırı olmadan 25 yıl 5000 prim ödemesi ile emekli olmaktadır.
 • 09.09.1976 ile 23.05.1979 tarih aralığında sigorta başlangıcı olan SSK erkek çalışanları 25 yıl, 44 yaş ve 5000 prim günü ile emekli olmaktadır.
 • 24.05.1979 ile 23.11.1980 tarih aralığında sigorta başlangıcı olan SSK erkek çalışanları 25 yıl, 45 yaş ve 5000 prim günü ile emekli olmaktadır.
 • 24.11.1980 ile 23.05.1982 tarih aralığında sigorta başlangıcı olan SSK erkek çalışanları 25 yıl, 46 yaş ve 5075 prim günü ile emekli olmaktadır.
 • 24.05.1982 ile 23.11.1983 tarih aralığında sigorta başlangıcı olan SSK erkek çalışanları 25 yıl, 47 yaş ve 5150 prim günü ile emekli olmaktadır.
 • 24.11.1983 ile 23.05.1985 tarih aralığında sigorta başlangıcı olan SSK erkek çalışanları 25 yıl, 48 yaş ve 5225 prim günü ile emekli olmaktadır.
 • 24.05.1985 ile 23.11.1986 tarih aralığında sigorta başlangıcı olan SSK erkek çalışanları 25 yıl, 49 yaş ve 5300 prim günü ile emekli olmaktadır.
 • 24.11.1986 ile 23.05.1988 tarih aralığında sigorta başlangıcı olan SSK erkek çalışanları 25 yıl, 50 yaş ve 5375 prim günü ile emekli olmaktadır.
 • 24.11.1986 ile 23.05.1988 tarih aralığında sigorta başlangıcı olan SSK erkek çalışanları 25 yıl, 51 yaş ve 5375 prim günü ile emekli olmaktadır.
 • 24.11.1989 ile 23.05.1991 tarih aralığında sigorta başlangıcı olan SSK erkek çalışanları 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim günü ile emekli olmaktadır.
 • 24.05.1991 ile 23.11.1992 tarih aralığında sigorta başlangıcı olan SSK erkek çalışanları 25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim günü ile emekli olmaktadır.
 • 24.11.1992 ile 23.05.1994 tarih aralığında sigorta başlangıcı olan SSK erkek çalışanları 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim günü ile emekli olmaktadır.
 • 24.05.1994 ile 23.11.1995 tarih aralığında sigorta başlangıcı olan SSK erkek çalışanları 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim günü ile emekli olmaktadır.
 • 24.11.1995 ile 23.05.1997 tarih aralığında sigorta başlangıcı olan SSK erkek çalışanları 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim günü ile emekli olmaktadır.
 • 24.05.1997 ile 23.11.1998 tarih aralığında sigorta başlangıcı olan SSK erkek çalışanları 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim günü ile emekli olmaktadır.
 • 24.11.1998 ile 08.09.1999 tarih aralığında sigorta başlangıcı olan SSK erkek çalışanları 25 yıl, 58 yaş ve 7975 prim günü ile emekli olmaktadır.

09.09.1999 ile 30.04.2008 tarih aralığında sigorta başlangıcı olan SSK erkek çalışanları 25 yıl, 60 yaş ve 7000 prim günü ile emekli olmaktadır.

Malulen Emekli Olursam Ne Kadar Maaş Alırım?

SSK Ne Kadar Emekli Maaşı Alırım ?

Emekli Maaşınızı İstediğiniz Bankaya Kendiniz Taşıyın !

Editör: TE Bilisim