SSK'lı çalışıyorum ama Bağ-Kur borcum devam ediyor,SSK'lı çalıştığım için Bağ-Kur borçlarımın tamamı silinir mi? SSK'lı olmama rağmen neden Bağ-Kur borcu işliyor?

SSK'lı işe başlayanın Bağ-Kur'u otomatik durur mu?

Bağ-Kur’lu iken 4/a kapsamında eski adıyla SSK kapsamında çalışmaya başlayan sigortalıların 5510 Sayılı Kanunun 53. Maddesine istinaden Bağ-Kur sigortalılığının SSK’lı çalışmaya başladığı günün bir gün öncesinden durdurulması gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu sistemi SSK başlangıcını istinaden Bağ-Kur durdurma işlemini 53. Maddeye istinaden otomatik olarak durdurmakta fakat  sistem bazen otomatik durdurma işlemi yapmadığından dilekçe ile de başvurmak gerekebilmektedir.

SSK’lı işe giren aktif bir Bağ-Kur’lu dilekçe vermediği takdirde Bağ-Kur aktif olarak devam etmekte ve borç işlemektedir. Peki dilekçe ile SSK’lı işe başladığını bildirmeyen ve daha sonra bildirenlerin borçları geçmişe dönük silinir mi, Bağ-Kur hangi tarih itibariyle durdurulur?

Konu ile ilgili 5510 Sayılı Kanunun 53. Maddesin’de şu hüküm yer almakta:

“Sigortalının 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) (SSK) ve (b) (Bağ-Kur) bentlerinde yer alan sigortalılık statülerine tabi olacak şekilde Kanun kapsamına girmesi halinde aynı maddenin birinci fıkrasının (a)(SSK) bendi kapsamında sigortalı sayılır.

Yukarıdaki hükümden anlaşılacağı üzere aynı anda hem SSK hem Bağ-Kur kapsamında çalışması olan sigortalıların Bağ-Kur sigortalılığının SSK işe girişinden bir gün önce durdurulması gerekmektedir.

SSK’lı işe başladığında dilekçe ile başvurmayanlar ve bu durumu daha sonra fark edenlerin Bağ-Kur tescilleri de dilekçe tarihine bakılmaksızın SSK’lı işe girişinden bir gün önce durdurulmaktadır. Dolayısıyla SSK başlangıcından sonra işleyen Bağ-Kur borcu da silinmiş olacaktır.

İsteğe bağlı olarak hem Bağ-Kur hem SSK kapsamında prim ödenebilir mi?

[caption id="attachment_5680" align="aligncenter" width="500"] ssk başlangıcı bağkur durdurma[/caption]

Yine 5510 Sayılı Kanunun 53.maddesinde:

“Sigortalılık hallerinin çakışması nedeniyle 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi (SSK) kapsamındaki sigortalılığı esas alınanlar, yazılı talepte bulunmak ve 5510 Sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt sınırı ve üst sınırına ilişkin hükümler saklı olmak kaydıyla, esas alınmayan sigortalılık statüsü kapsamında talep tarihinden itibaren prim ödeyebilirler. Bu şekilde ödenen primler; iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar yönünden, 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında (Bağ-Kur) sigortalılık statüsünde, kısa vadeli sigorta kollarından sağlanan diğer yardımlar ile uzun vadeli sigorta kollarından sağlanan yardımlar yönünden ise 5510 Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)(SSK) bendi kapsamında sigortalılık statüsünde değerlendirilir. Bu fıkra hükümlerine göre ödeme talebinde bulunulduğu halde ait olduğu ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenmeyen primlerin ödenme hakkı düşer.5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi (Tarım Bağ-Kur’lu) ile aynı maddenin birinci fıkrasının (b) (Diğer Bağkurlular) bendindeki diğer sigortalılık statülerine aynı anda tabi olacak şekilde çalışılması durumunda, (b) bendinin (4) numaralı alt bendi dışındaki diğer sigortalılık durumu dikkate alınır.”

Hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hükümden de anlaşılacağı üzere sigortalı talep ederse hem SSK hem de Bağ-Kur’a aynı anda prim ödemeye devam edebilmektedir.Bu durumdaki sigortalılar iş kazası geçirirse ve ya meslek hastalığına yakalanırsa Bağ-Kur kapsamında, sağlık hizmetleri ve emeklilik konusunda ise SSK kapsamından faydalanmaktadırlar.

Bağ-Kur borcu olan SSK’dan sağlık hizmeti alır mı?

Aktif Bağ-Kur’lu iken SSK’lı çalışmaya başlayan fakat Bağ-Kur’da 60 günden fazla prim borcu bulunan sigortalılar  ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler SSK girişinden 30 gün sonra SSK kapsamında sağlık hizmeti alabilmektedirler. Dolayısıyla Bağ-Kur borcu SSK kapsamında sağlık provizyon almaya engel teşkil etmemektedir.

Editör: TE Bilisim