Sporcuların Sosyal Güvenlik Hakları

Sporcular İş Kanunu Kapsamında mıdır?

İşçi tanımı İş Kanununda yapılan bir tanımlamadır. Sporcular İş Kanununun 4. maddesinde sayılan istisnaların içinde yer almaktadır. İş Kanununun istisnalar maddesinde yer alan kişiler yada gruplar iş ilişkilerinden dolayı işçi tanımı kapsamında sayılmamakta ve İş kanunundaki haklardan yararlanamamaktadır. Örneğin profesyonel sporcular için yıllık izin, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı uygulaması yapılmamaktadır.

PROFESYONEL SPORCULARIN SİGORTALILIĞI

Sosyal Güvenlik Kurumu 2013/11 sayılı Genelge ile konuya açıklık getirmiştir. Profesyonel sporcular, amatör sporcuların aksine, bir spor dalını kendisine meslek edinmekte, kulüplerin (yani işverenlerinin veya alt işverenlerinin) emir ve talimatları çerçevesinde ve gösterdikleri yerlerde antrenman yapmakta ve maçlara çıkmakta ve bundan dolayı da kazanç sağlamaktadırlar. Buna göre, kulüpler, profesyonel sporculara iş gördüren ve ücret ödeyen konumundadır. Ayrıca, profesyonel sporcuyla kulübü arasında bir sözleşme bulunmakta, hizmet sözleşmesinin unsurlarını oluşturan bütün şartlar kulüp ile sporcu arasında düzenlenen bu sözleşmede yer almaktadır. Bu yüzden profesyonel sporcuların işverenle hukuki ilişkileri bir hizmet akdine dayanmaktadır. Bu çerçevede, profesyonel sporcular, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre, 4/1-a  yani SSK kapsamında yani hizmet akdi çerçevesinde sigortalıdırlar.
Spor kulüplerince çalıştırılan antrenör, menajer, teknik direktör, masör ve diğer müstahdemlerin kulüpleri ile akdi bağlılıkları da aynı niteliktedir. Bu nedenle, spor kulüplerince çalıştırılan bu gibi kişiler Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi hizmet akdi çerçevesinde yani  SSK kapsamında sigortalıdırlar.
****

AMATÖR SPORCULARIN SİGORTALILIĞI

Yaptığı spor dalını kendisine meslek edinmeyen ve geçimini yaptığı spor dalından sağlamayan kişilerde, amatör sporcu olarak adlandırılmaktadır. Yaptıkları spor faaliyetiyle ilgili kulüpleriyle aralarında bir hizmet sözleşmesi yani işçi, işveren ilişkisi oluşmadığından sigortalı sayılmazlar ve kulüpleri bu sporcuları SGK‘ ya sigortalı olarak bildirmek zorunda değildir.
****
Sonuç olarak; Profesyonel sporcuların SGK‘ya bildirim yapılması zorunlu olup, profesyonel sporcuların 5510 sayılı Kanunun 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı olarak bildirilmeleri gerekmektedir. Amatör sporcular ise sigortalı sayılmazlar ve kulüpleri bu sporcuları SGK‘ ya sigortalı olarak bildirmek zorunda değildir.

***

*

İçerik Yöneticisi

12 yıldır SGK , SSK ve Emeklilik konuları ile ilgili içerik yazmaktayım. Yetkin olduğum konular ile ilgili SGKhocasi.com kullanıcılarını bilgilendirme çabası içerisindeyim.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu