Sigortalıların Yıllık İzin Süreleri İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

4/a yani SSK kapsamında hizmet akdine tabi olarak bir işverene bağlı çalışan sigortalıların yıllık izin hakları 4857 Sayılı İş Kanunu ile düzenlenmiştir.

Sigortalıların yıllık izin hakları ile ilgili merak edilen tüm soruların cevabı bu yazımızda:

1-Yıllık İzin Süresi Sigortalının Yaşına Göre Farklılık Gösterir mi?

Yıllık izin süreleri ile ilgili belirli yaş gruplarına yönelik özel bir düzenleme bulunmaktadır. 18 ve daha küçük yaştaki işçilerle 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık izin süresi en az 20 gün olmalıdır. Bunun anlamı; örneğin 16 yaşında bir işçi, hizmet süresi beş yıldan az dahi olsa, 18 yaşına gelinceye kadar, her yıl için yıllık izinlerini 14 gün olarak değil 20 gün üzerinden kullanacaktır.

2-Mevsimlik Çalışan Sigortalıların Yıllık İzin Hakkı Var mıdır?

Eğer bir yıldan az süren mevsimlik bir işte yahut kampanya işinde çalışılıyor ise, işçinin yıllık ücretli izin hakkı bulunmamaktadır.

3-Hafta Tatili Süresi Yıllık İzin Süresine Dahil Edilir mi?

İş Kanunu’nda belirtilen 14, 20 ve 26 günlük yıllık izin sürelerine hafta tatilleri dâhil edilmemiştir. Yıllık izinler kullanılırken, izin süresine rastlayan hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinin bu sürelere ilave edilmesi gereklidir. Örneğin 14 günlük yıllık izne ayrılan bir işçi, bu süreye 2 gün de hafta tatili rastlayacağından, fiilen 16 gün yıllık izin kullanacaktır.

4-Yıllık İzin Parça Parça Kullanılabilir mi?

Son düzenleme ile birlikte işçinin onayı alınmak suretiyle yıllık izin bir bölümü en az 10 gün olmak üzere en kalan kısımları istediği kadar parça parça kullanabilir.

5-İş Sözleşmesi Sona Eren Sigortalının Yıllık İzin Hakkı Düşer mi?

İşyerinden ayrılma halinde kullanılmayan yıllık izin hakları yanmaz. Hizmet akdinin herhangi bir sebeple son bulması halinde, kullanılmayan yıllık izin sürelerine ait ücretlerin, hizmet akdinin son bulduğu tarihteki ücret üzerinden işçiye ödenmesi gereklidir.

6-Sigortalılara Yıllık İzinle Birlikte yol İzni Verilebilir mi?

Yıllık iznin işyerinin kurulu olduğu yerden başka bir yerde geçirilmesi durumunda, bu durumun belgelenmesi ve yol izni talep edilmesi halinde, işveren işçiye 4 güne kadar yol izni vermek zorundadır. Ancak bu izin ücretsiz izin niteliğinde olacaktır.

7-Askerlik Süresi Yıllık İzin Süresinin Hesabında Dikkate Alınır mı?

Askerlik süresince hizmet akdi askıda sayılacağından, bu süre yıllık izin hakkının hesabında dikkate alınmayacaktır.

8-Mazeret İzin Süreleri Yıllık İzin Süresinden Düşülebilir mi?

İster ücretli olsun isterse ücretsiz, yıl içinde alınmış olunan mazeret izinleri ya da raporlu olunan süreler işveren tarafından yıllık izin hakkından mahsup edilemez.

9- İşveren Ücretli İzne Ayrılan Sigortalıya Ücret Ödemek Zorunda mıdır?

Yıllık izin, ücretli olarak kullandırılması gereken bir izindir. İşveren, kullanılan yıllık izin süresine ait ücreti, işçi izne çıkarken peşin olarak vermek ya da avans olarak ödemek zorundadır. Ancak yıllık izin süresi için işçiye ödenecek ücrete fazla çalışma ücretleri, primler ve sosyal yardımlar dâhil edilmeyecektir.

10-Sigortalı Yıllık İzindeyken Başka Bir İşyerinde Çalışabilir mi?

 Yıllık ücretli izin kullanılırken bir başka işte çalışılamaz. İşveren, işçinin yıllık iznini kullandığı süre içinde bir başka işte ücret karşılığı çalıştığını öğrendiğinde, yıllık izin için ödediği ücreti işçiden geri talep edebilir.

11-Yıllık İzindeki Sigortalının SGK Primleri Yatar mı?

Tüm primler yıllık izin süresi içinde de ödenmeye devam olunur.

12-Yıllık İzin İçin En Az Kaç Yıl Kıdem Gerekir?

İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.

13-Sigortalıların Yıllık İzin Hakkı Kaç Gündür?

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara on dört günden,

b) Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi günden,

c) On beş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmi altı günden, az olamaz.

Ancak on sekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz. Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.

14-Yıllık İzin Süresince Başka Bir işyerinde Çalıştığı Tespit Edilen Sigortalı İçin Nasıl İşlem Yapılır?

 Yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin süresi içinde ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılırsa, bu izin süresi içinde kendisine ödenen ücret işveren tarafından geri alınabilir.

15-Yıllık Ücretli İzin Hakkında Zaman Aşımı Süresi Ne Zaman Başlar?

Bu ücretlere ilişkin zaman aşımı iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlar.

İçerik Yöneticisi

12 yıldır SGK , SSK ve Emeklilik konuları ile ilgili içerik yazmaktayım. Yetkin olduğum konular ile ilgili SGKhocasi.com kullanıcılarını bilgilendirme çabası içerisindeyim.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu