Türkiye’de sigortalı çalışanların bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) çalışanlar adına yatırılan prime esas kazançlar için alt ve üst sınır uygulanmaktadır. SGK’ya yatırılan primlerin, her yıl için belirlenen azami tutarın üstündeki kısımları, sigortalılar tarafından geri alınabilmektedir. Emeklilik şartlarına göre yaş haddini tamamladığı halde, emekli olamayan kişiler ile hayatını kaybetmiş yakınından dolayı ölüm aylığı bağlanamayanlar da SGK’dan primlerini topluca geri alabilme hakkına sahiptir. SGK’dan yapılan bu üç farklı prim iadesinde farklı kurallar geçerli olmaktadır. SGK’dan bu prim ücretlerini alabilmek için vatandaş tarafından resmi talepte bulunulması gerekmektedir. Talep olmadıkça SGK’dan prim ücreti alınamaz. Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yatırılan primlerin geri alınma kuralları hakkında bilinmesi gereken tüm detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yatırılan prime esas kazançlar için alt ve üst sınır uygulanıyor. İlgili mevzuata göre prime esas kazanç en az brüt asgari ücret iken, en fazla tutar da brüt asgari ücretin 7.5 katı olabilmektedir. Tavan kazanç tutarı geçmiş dönemde asgari ücretin 6.5 katı iken, 2016 yılında yapılan yasa değişikliği ile birlikte asgari ücretin 7.5 katına çıkartıldı. 2020 yılında belirlenen kurallara göre sosyal güvenlik primleri, en düşük 2 bin 943 TL ile en yüksek 22 bin 72 TL arasında değişen kazançlar üzerinden yatırılmaktadır.

SGK Prime Esas Kazanç Tutarı

Sigortalı vatandaşların emekli olduklarında SGK’dan alacakları emekli maaşı, kuruma bildirilen prime esas kazanç tutarına göre belirlenmektedir. Bununla birlikte Asgari ücretin 7.5 katını aşan kazançlar, emekli aylığı bağlanırken dikkate alınmaz. Dolayısıyla sadece bir işverene bağlı olarak çalışan kişilerin brüt ücreti ne olursa olsun, 22 bin 72.50 TL’yi aşan kısmından prim alınmaz. Ancak, birden fazla işverene bağlı olarak çalışılması mümkün olduğu için bu şartlar altında, birden fazla işverene bağlı olarak 4/a statüsünde çalışanlar için her işveren, ödediği ücrete ait vergi ve primi hesaplayıp kendisi SGK’ya yatırır. Mevzuata göre, birden fazla işverene bağlı çalışan kişilerin hizmet süreleri ayda 30 günü geçemez. Örnek olarak açıklamak gerekirse, haziran ayı için 1. işveren 30 gün üzerinden 22 bin lira, 2. işveren 20 gün üzerinden 15 bin lira brüt kazanç üzerinden SGK’ya prim yatırmışsa, bu kişinin haziran ayındaki hizmet süresi 30 gün olarak kabul edilir. Ancak 35 binl liralık kazanç üzerinden prim ödenmesine rağmen, emeklilik durumunda haziran ayında sadece 22 bin 72.50 TL’lik kazanç tutarı için ödenen primler dikkate alınır. Bu tutarı aşan kazançlar emeklilikte dikkate alınmaz.

Azami Tutarı Aşan Primler İade Alınabilir

Sosyal Güvenlik Kurumu’nda prime esas kazanç tutarının azami seviyesini aşan tutarlar için yatırılan SGK primleri ve işsizlik sigortası primleri, sigortalılara iade edilebilmektedir. SGK’ya prime esas kazanç üzerinden primler işçi ve işveren adına ayrı yatırılır. Tavanı aşan kazançlar için sadece işçi adına yatırılan primler iade edilir. 4/a’lı (eski adıyla SSK) çalışanlar için işçi adına yüzde 14 oranında sosyal güvenlik primi, yüzde 1 oranında da işsizlik sigortası primi yatırılır. SGK’dan tavanı aşan kazançlardan işçi adına kesilen primlerin iade edilebilmesi için dilekçe ile talepte bulunmak gerekir. Çünkü SGK talep olmadan kendiliğinden prim iadesi yapmamaktadır. Prim iade talebinin sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya sosyal güvenlik merkezlerine resmi başvuruda bulunarak yapılması gerekmektedir. SGK, dilekçe verilen tarihi izleyen ay içinde hak sahibinin primlerini tek bir seferde toplu halde ödeyerek iade işlemini gerçekleştirir.

SGK’dan Başvuru Yapanlara Aylık 1460 TL Maaş Ödemesi

SGK’dan Yaşlılık, Malullük ve Ölüm Aylığında Önemli Düzenleme

SGK 801 TL Karşılıksız Ödeme Yapıyor! Ödemeden Yararlanmak İçin Yapılması Gerekenler

Editör: TE Bilisim