SSK veya SGK’dan sigortalıların yarı zamanlı çalışma koşulları, bazı sağlık durumlarına bağlanmıştır. Bahsedilen yarı zamanlı çalışmanın hangi kısmında maaş kesintisi yaşanmayacağı, ne kadarlık bir zamanın sigorta ödemelerini etkilemeyeceği gibi konular, kanunen beyan edilmiştir. Yarı zamanlı çalışma, annelik izni sonrasında kullanılabilecek bir haktır.

4/A Kapsamında Çalışanların Yarı Zamanlı Çalışma Hakkından  Yararlanma Şartları Nelerdir?

4/A sigortalılarının yarı zamanlı çalışma hakkından yararlanma koşulları şu şekilde sıralanabilir:
 • Annelik izni sonunda, izin bitimi gününden sonra en geç 1 ay içerisinde kuruma yazılı başvuru yapılmalıdır. İznin kullanılmak istendiği kuruma daha önceden tebliğ edilmelidir.
 • Doğumun gerçekleştiği günden önce 3 yıl içinde en az 600 günlük prim yatmış olmalıdır. Sigorta primlerinin aralıklı yatması önem arz etmez.
 • Yarı zamanlı çalışmaya ilişkin ödenek başvurusu İŞKUR merciine yapılır.
 • Analık izninin sonunda yarı zamanlı çalışma talebini kurumuna 1 ay içinde iletmeyen anneler, kullanmadıkları bu sürelerin ücretlerini alamazlar.
 • Yasal olarak doğumun kayıtlara geçmesi, kişilerin doğuma ilişkin tüm resmi belgelere ulaşabilir olması gerekir.

Yarı Zamanlı Çalışmada Ödenek Tutarı Ne Kadardır?

Yarı zamanlı çalışmada ödenecek maaş, haftalık olarak hesaplanmaktadır. Haftalık çalışma süresinin yarısı şeklinde yapılan hesaplamada, haftalık çalışma süresi 45 saat, yarı zamanlı çalışma süresi 22,5 saat şeklinde hesaplanmaktadır. Ödenek tutarı, günlük olarak belirlenen asgari ücretin brüt tutarı kadardır.

4/A Kapsamında Çalışanların Doğum Sonrası İzinleri Yarı Zamanlı Çalışma Hakkını Etkiler Mi?

4/A sigortalılarının doğum izinlerinin yarı zamanlı çalışmaya etkisi bulunmamaktadır. Anne, doğum öncesi 8, doğum sonrası 8 olmak üzere toplam 16 haftalık doğum iznine ayrılabilir. Kadın  sigortalının, çalışabilir imzalı doktor raporu getirmesi ile gebeliğinin 37. Haftasına kadar çalışabilmesi mümkündür. Bu durumda doğum öncesinde kullanılması öngörülen 8 haftalık izin 3 haftaya düşer. Kalan 5 hafta, kişinin doğum sonrası iznine eklenir. Erken doğumlarda da aynı durum meydana gelir. Annenin kullanamadığı doğum öncesi izin süresi, doğum sonrasına eklenir. Bu izinlerin bitişinin ardından, anne 6 aylık ücretsiz izne ayrılabilir. Annenin başvurusu, üstleri tarafından olumlu değerlendirmek zorundadır. Çalışanın ücretsiz izin talep etmesi, sözleşme feshinde geçerli neden oluşturmaz. Anne, eğer isterse, işinin başına hemen dönebilir. Bu durumda 6 ay süre ile günlük 1,5 saat süt izni alabilir. Ancak kişi, yarı zamanlı çalışma talep  etmişse,  bu durumda bahsedilen süt iznini kullanamaz. Bunun yanında 6 ay ücretsiz izin yaptıktan sonra işinin başına dönmüş kadın çalışan da süt iznini kullanabilir.

4/B Kapsamında Çalışanların Yarı Zamanlı Çalışma Hakları Var Mıdır?

4/B kapsamında çalışanlar için yarı zamanlı çalışma izni söz konusu değildir. Ancak bu çalışanlar için günlük 3 saat süt izni verilmektedir. Doğum sonrası ücretli izin süresinden hemen sonra işine dönem personel, ilk 6 ay günde 3 saat, ikinci 6 ay 1,5 saat süt izni alacaktır.

SSK’lı Kadın Çalışanların Doğum Nedenli Yarı Zamanlı Çalışma Hakkından Yararlanma Şartları Nelerdir?

SSK’lı çalışanların yarı zamanlı çalışma hakkından yararlanma koşulları şu şekildedir:
 • Başvurular İŞKUR’ yapılmalıdır.
 • Kişinin, haftalık çalışma süresinin yarısında fiilen iş yerinde bulunacağını ve çalışacağını taahhüt etmesi gerekmektedir.
 • Doğum belgesi ile başvuru yapılmalıdır.
 • Başvuruda kişiden alınacak tek ücret damga vergisidir. Bunun dışında herhangi bir başvuru ücreti talep edilmez.

SSK’lı Kadınların Doğum İzni Sonrası Yararlanacağı Yarı Zamanlı Çalışma Ne Kadar Sürelidir?

Çalışanların yarı zamanlı çalışma imkanından yararlanma süresi, kaçıncı doğum olduğuna göre değişiklik göstermektedir. Buna göre yarı zamanlı çalışma hakları şu şekilde sıralanabilir:
 • Birinci doğumda 60 gün,
 • İkinci doğumda 120 gün,
 • Üçüncü doğumda 180 gün
Şeklinde yarı zamanlı çalışma süresi hakkı bulunmaktadır.

SSK’lılar İçin Yarı Zamanlı Çalışma Hakkının Kullanılması İşten Çıkarılma Nedeni Midir?

Yarı zamanlı çalışma talebinin işten çıkarılmaya etkisi bulunamaz. İşverenin bu nedenle işçiyi işten çıkarması, geçerli bir sözleşme fesih nedeni olmadığından tazminat davası için gerekçe gösterilebilir. Ancak çalışanın, başvurusunu işverene yazılı olarak yapması şartı aranmaktadır. Sadece sözlü başvurularda, işveren tarafından kendisine bilgi verilmediği gibi nedenlerle kişilerin işten çıkarılması söz konusu olabilir ve bu durum, sözleşme feshinde haklı sebepleri oluşturur. Kişilerin yazılı başvurularını, doğumdan en az 30 gün önce işverene iletmesi gerekmektedir.

Yarı Zamanlı Çalışma İle Kısmi Süreli Çalışma Arasındaki Fark Nedir?

Yarı zamanlı çalışma ile kısmi zamanlı çalışma arasındaki ayrılıklar şu şekilde sıralanmaktadır:
 • Kısmi zamanlı çalışma, belirli bir zaman diliminde gerçekleşen çalışma türüdür. Dolayısıyla işe başlangıçta işin ne zaman biteceği bellidir. Ancak bu durum, yarı zamanlı çalışmada söz konusu olmaz. Yarı zamanlı çalışmada süreklilik söz konusudur.
 • Kısmi zamanlı çalışmada kişiler günün veya haftanın belli bir zamanında çalışır. Çalışma zamanları tam yarım gün olmayabileceği gibi, düzenli de değildir. Ancak yarı zamanlı çalışmada düzenli bir iş söz konusudur.
 • Kısmi zamanlı çalışmada, bu kısmi zaman durumu sözleşmeye de yansır. Ancak yarı zamanlı çalışmada sözleşme söz konusu değildir.
 • Kısmi zamanlı çalışmada çalışan personel, bu çalışma şekli ile işe alınmıştır. Sonradan değişiklik gözlenmez. Ancak yarı zamanlı çalışmada kişiler istedikleri zaman tam zamana dönebilir.

Yarı Zamanlı Çalışma Durumunda İşçinin Maaşını Kim Verir?

Yarı zamanlı çalışmada ücret veren merci işveren ile İŞKUR’dur. İşçinin çalıştığı saatleri hesaplayan işveren, işçinin çalışma saati ücretini verir. İŞKUR ise eksik kalan kısmı tamamlar. Kısmi zamanlı çalışma ile yarı zamanlı çalışmanın bir farkı da budur. Kısmi zamanlı çalışmada personelin tek geliri işverendir. İŞKUR desteği bulunmamaktadır.

Evlat Edinme Durumunda Yarı Zamanlı Çalışma Hakkından Yararlanılır Mı?

Evlat edinmede yarı zamanlı çalışma durumu gözlenebilir. Burada dikkate alınan durum, evlat edinilen resmi günden en az 30 gün önce başvurunun yapılmış olması ve işverenin bilgilendirilmesidir. Doğumda olduğu gibi belirli sürelerde yarı zamanlı çalışma durumu meydana gelebilir. Aynı zamanda tıpkı doğumda olduğu gibi 16 haftalık izinden yararlanma durumu için de talepte bulunulabilir. Bu tür sigorta kaynaklı yasal haklarda, kişiler doğum ile evlat edinme arasında fark ile karşılaşmazlar.

Çoğul Doğumlarda Yarı Zamanlı Çalışma Durumu Nasıl Belirlenir?

Çoğul doğumlarda yarı zamanlı çalışma, ek 30 gün şeklindedir. Ayrıca bu konuda kaçıncı doğum olduğunun da etkisi vardır. Kaçıncı doğum ise yarı zamanlı çalışma günü buna göre belirlenir ve çoğul doğum olması nedeniyle yapılan belirlemeye 30 gün eklenir. Ancak bu annelerde doğum öncesi ve sonrasında verilecek 16 haftalık izin arttırılmaz.

Engelli Çocuğa Sahip Olunması Durumunda Yarı Zamanlı Çalışma Durumu Nasıl Etkilenir?

Engelli çocuğun doğumunda yarı zamanlı çalışma durumu, kişilerin normal yarı zamanlı çalışma sürelerinin değil, 360 günlük sürenin dikkate alınması şeklindedir. Kişi eğer ilk çocuğunu dünyaya getirmişse, yasal olarak yarı zamanlı çalışma süresi 60 gündür. Ancak çocuk engelli ise ve doğumda tespit edilmiş ise, (down sendromu gibi), bu durumda anne 360 gün yarı zamanlı çalışabilir.

4/A On Günden Az Süreli Ev Hizmeti Çalışan Kişi Sorgulama

Ödenmiş SGK Priminin İadesi Nasıl Alınır?

SGK Hastalık Rapor Parası Nasıl Alınır ?

Editör: TE Bilisim