6728 Sayılı Kanun Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 09.08.2016 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu torba kanun ile Vergi dairelerine verilen Muhtasar Beyanname ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen aylık prim ve hizmet belgeleri birleştirilerek tek belge halinde verilecek.

Bilindiği üzere sigortalıların çalışmaları ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumuna her ay aylık prim ve hizmet belgesi verilmekte, yine bu çalışmalarla ilgili ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığına da Muhtasar Beyanname verilmekte. Hal böyle olunca işverenler iki ayrı işlem yapmak zorunda kalmakta bu da zaman ve emek kaybı yaşanmasına sebep olmakta.

Peki Muhtasar Beyanname ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Nasıl birleştirilecek? Tek bir belge olarak nasıl verilecek? İşte detaylar:

18 Şubat 2017 tarihli Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Tebliği Konusundaki güncel yazımız için lütfen TIKLAYINIZ

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile Muhtasar Beyannamenin Birleşmesi

Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim Belgesinin birleştirileceği Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi adında yeni bir belge türü oluşturulacak. Sistem alt yapısı oluşturulduktan sonra işverenler muhtasar beyanname ile SGK bildirgesi için ayrı ayrı belge verme zorunluluğundan kurtulmuş olacaklar. Sistemin ve yeni belge türünün kullanımı ile ilgili daha sonra sayfamızdan bilgi edinebilirsiniz.

Uygulama Hangi İşyerlerini Kapsayacak? Uygulama kapsamına girecek işyerleri: -Gayrisafi iş hasılatları, -Çalıştırılan personel sayısı, -İşverenlerin gelir unsurları, -İşyerinin bulunduğu il ve ilçe sınırları, Kriterleri göz önünde bulundurularak Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecek. Uygulama kapsamına girmeyen işyerleri mevcut uygulamaya göre hareket edecek ve Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesini ayrı ayrı bildirecek.

Yeni Düzenlemeyle Sosyal Güvenlik Kurumu’na Verilen Bilgi ve Belgelerden İşverenle Birlikte Muhasebeci de Sorumlu Olacak

5510 sayılı Kanun gereği internet, elektronik ve benzeri ortamda Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilecek her türlü belge, bilgi ile muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin kayıtlara ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından işverenlerle birlikte yazılı sözleşme ile yetki verilmiş serbest muhasebeci, serbest muhasebeci malî müşavir ve yeminli malî müşavirler de müştereken ve müteselsilen sorumlu olacak. Yani Maliye’de olduğu gibi muhasebe meslek mensupları Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilen bilgi ve belgelerle ilgili olarak işverenle birlikte sorumlu olacak.

Ödemeler Nasıl Yapılacak?

Tek beyannameye geçilmesi halinde ödemelerde bir değişiklik olmayacak. Muhtasar Beyannamelerden doğan tahakkukların ödemesi Gelir İdaresi Başkanlığına, Aylık Prim ve Hizmet Belgesinden doğan tahakkukların ödemesi de Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılmaya devam edilecek.

Editör: TE Bilisim