Sayıştay Başkanlığı tarafından yayınlanan ilanda kurum bünyesinde görev yapacak toplamda 45 adet denetçi yardımcısı alınacak. Adayların ilgili pozisyon için başvurularını 29 Eylül 2020 tarihine kadar online yapmaları gerekiyor.

Sayıştay Denetçi Yardımcısı Nasıl Başvurulur?

Adayların ilgili pozisyona başvuru yapabilmeleri için şu adımları izlemeleri gerekmektedir;
 • Başvurular 22 Eylül ve 29 Eylül tarihleri aralığında online olarak yapılacak olup bunun dışında yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Geç başvuru yapacak adaylara ise 1 gün olmak üzere 7 Ekim 2020 tarihinde başvuru yapma hakkı tanınacaktır.
 • Başvuru yapmak isteyenler ÖSYM aracılığıyla başvurularını yapabileceklerdir. ÖSYM başvuru merkezleri ya da ÖSYM’nin internet sitesinden bireysel olarak başvuru yapmak mümkündür. Bireysel başvuru yapacak adayların ÖSYM sisteminde bilgilerinin güncel olmasına dikkat etmeleri gerekmektedir. Bilgilerinde yanlışlık bulunan adayların başvuruları değerlendirme kapsamına alınmayacaktır.
 • ÖSYM aday işlemleri sayfasında adayların geçerli fotoğrafı bulunmaması ya da eğitim bilgilerinde değişiklik olması halinde başvurularını yapabilmeleri için ÖSYM başvuru merkezlerine müracaat etmeleri gerekmektedir.
 • ÖSYM’nin aday işlemleri sayfasında geçerli bir fotoğrafı bulunan adaylar ve eğitim bilgisi bulunan adaylar başvurularını ÖSYM sayfası üzerinden istenen bilgileri girerek rahatlıkla yapabilirler. ÖSYM sistemine giriş yapmak için şifresi bulunmayan adaylar başvuru merkezlerinden şifrelerini alabilecekleri gibi E-devlet şifreleri ile de sisteme giriş yapabilirler.
 • Başvuruların tamamlanması için başvuru ücretinin yatırılması gerekmektedir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 350 Zabıta Alımı Şartları Belli Oldu

Sayıştay Denetçi Yardımcısı Alımı Genel Şartları

Adayların ilgili pozisyona başvuru yapabilmeleri için şu şartları taşıyor olmaları gerekmektedir;
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından hiçbir şekilde mahrum bırakılmamak,
 • Türk Ceza Kanunu 53’üncü maddesi kapsamında belirtilmiş olan Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından affa uğranılsa bile mahkum olmamak,
 • 1 Kasım 2020 tarihinde Ankara’da yapılacak sınava katılmak ve başarılı olmak,
 • 657 sayılı devlet memurları kanunu kapsamında belirtilen genel nitelikleri taşımak,
 • Askerlik durumu itibariyle askerlik ile ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelinmiş ise terhis, tecil ya da muaf olmak, hizmet göreceği sınıf için gereken öğretim ve eğitim kurumlarından birisinden mezun olmak,
 • Genel sağlık durumu itibariyle görevini yapmaya herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplin ya da ahlak gerekçeleri ile ihraç edilmemesi,
 • Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumu tarafından kabul edilmiş yurtiçi ya da yurt dışındaki fakülte ya da yüksekokullardan mezun olmak,
 • Yurtdışından mezun olan adaylar için YÖK tarafından verilmiş denklik belgesine sahip olunması,
 • Başvuru tarihi itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak, bu kapsamda 1 Ocak 1985 ve sonraki doğumlu olmak,
 • Görevini yapmak için genel şartlara uygun olması gerekmektedir. Bu şartları taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Adayların ilgili pozisyonda göreve başlayabilmeleri için yapılacak sınava katılmaları gerekmektedir. Sınav ÖSYM tarafından düzenlenecektir. Buna göre eleme sınavında başarılı olan adaylara klasik usule göre düzenlenecek yazılı sınav iki oturum halinde yapılacaktır. İlk oturum 9 Ocak 2021 tarihinde, ikinci oturum ise 10 Ocak 2021 tarihinde yapılacaktır. Yazılı sınav klasik usulde Hukuk, Maliye, İktisat, Kompozisyon, Seçimlik Grup (Ticaret Hukuku veya Muhasebe) alanlarında ÖSYM tarafından yapılacaktır. Sınav yanıtları adaylara verilecek olan A4 dosya kağıdına yazılacaktır. Sınav sonuçları daha sonra açıklanacak tarihte ÖSYM tarafından açıklanacaktır. Sınavda başarılı olan adaylar görevlerine başlayabilecektir.

Dışişleri Bakanlığı Sekreter Alımı Yapıyor, Başvuru Yap

Editör: TE Bilisim