Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kamu personel alımı ilanları arasında, Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) tarafından birbirinden farklı kadrolarda daimi olarak istihdam edilmek üzere yüksek maaşla personel alımı yapılacağı duyuruldu. SASKİ tarafından yayımlanan personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları da aktarıldı. İlana başvuruda bulunarak SASKİ bünyesinde daimi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışmak isteyen adayların başvuru yapabilecekleri tarihler de açıklandı. Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (SASKİ) yüksek maaşla personel alımı ilanı hakkında bilinmesi gereken tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) tarafından Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan personel alımı ilanına göre birbirinden farklı kadrolarda yüksek maaşla personel istihdam edileceği açıklandı. SASKİ’nin Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı en az 70 olan adaylar arasından personel alımı yapacağı kadrolar şu şekilde belirtildi:
 • Mühendis
 • Mimar
 • Kimyager
 • Tekniker
 • Tahsildar
 • Avukat

SASKİ KPSS Puan Şartıyla Personel Alımı İlanı Detayları

Resmi Gazete’nin kamu personel alımı ilanları kategorisi üzerinden duyurulan SASKİ personel alımı ilanında, “Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.” ifadeleri kullanıldı. Bununla birlikte SASKİ personel alım ilanında yer alan memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar da açıklandı.

SASKİ Personel Alımı Başvuru Genel Şartları

 • Türk vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile ilgili kanunda belirtilen yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
 • Mesleğini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan aylık almıyor olmak
 • İlan edilen ve başvuruda bulunulacak kadrolar için aranan özel başvuru şartlarını taşımak

SASKİ Personel Alımı Başvuru Genel Şartları

 • İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak
 • 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak
 • Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe sunmak

SASKİ Personel Alımı Başvuru Sırasında İstenen Belgeler

 • SASKİ Genel Müdürlüğü www.saski.gov.tr resmi internet adresinden üzerinden temin edilecek başvuru formu
 • Nüfus Cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya E-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi
 • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkodlu bilgisayar çıktısı
 • Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı
 • Avukatlık kadrosu için avukatlık ruhsatı aslı veya noter onaylı örneği
Adayların başvuru esnasında istenilen belgelerle birlikte 8 Haziran 2020 tarihinden 19 Haziran 2020 tarihi mesai bitimine kadar müracaatlarını elektronik ortamda www.saski.gov.tr  internet adresinden yapabilecekleri bildirildi.
Editör: TE Bilisim