Bilindiği üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen alanlarda kısmi süreli olarak çalışan sanatçılara ayın otuz günden eksik kalan süreleri 01/03/2011 tarihinde yürürlüğe giren 6111 sayılı torba kanunla isteğe bağlı borçlanarak otuz güne tamamlama hakkı tanınmıştı.Peki hangi sanatçılar primlerini isteğe bağlı ödeyerek otuz güne tamamlayabilir, şartları nelerdir?İşte tüm detayları ile sanatçıların 5510 Sayılı Kanunun Ek/6 maddesi kapsamında isteğe bağlı sigorta ödeme işlemleri:

Kısmi Süreli Çalışan Hangi Sanatçılar Kısmi Çalışma Sürelerini Otuz Güne Tamamlayabilir?

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirtilen işyerlerinde kısmi süreli olarak çalışan ses ve saz sanatçıları, sahne, tiyatro, film ve gösteri sanatçıları,resim,müzik,heykel gibi güzel sanatlarla uğraşan tüm sanatçılar kısmi süreli çalışmalardan geri kalan günlerini isteğe bağlı ödeyerek otuz güne tamamlama hakkına sahiptirler.

Sanatçıların Eksik Günlerini Borçlanma Şartları Nelerdir? Ek/6 sigortası kapsamında primlerini isteğe bağlı olarak 30 güne tamamlamak isteyen sanatçıların: -4/a yani SSK kapsamında çalışmıyor olması, -4/b yani Bağ-Kur kapsamında prim ödemiyor olması, -4/c yani Emekli Sandığı kapsamında olmaması, -Banka sandıklarına tabi çalışmıyor olması, -Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir ya da aylık almaması, -18 yaşını bitirmesi, Gerekmektedir.

Sanatçılar Ek/6 Sigorta Kapsamında İsteğe Bağlı Prim Ödemek İçin Nereye ve Nasıl Başvurabilirler?

KISMİ SÜRELİ ÇALIŞAN SANATÇILARA AİT GİRİŞ BİLDİRGESİ part time kısmi süreli çalışan sanatçıların sigortası

Bu sigorta kapsamında isteğe bağlı prim ödemek isteyen sanatçıların "Sanatçı Olarak Kısmi Süreli Çalışanlara Ait İşe Giriş Bildirgesi"ni bağlı bulundukları meslek birliklerine, sendkalara ve ya Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilgili birimlerine onaylatarak bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Merkezine/Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne başvurmaları gerekmektedir.Ayrıca işe giriş bildirgesinin haricinde kısmi süreli iş sözleşmesi de istenmektedir.

Birden fazla işverene bağlı kısmi süreli çalışan sanatçıların herbir işverenden ayrı ayrı almış olduğu kısmi süreli iş sözleşmesini SGK'ya ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sanatçı sigortası hangi kapsamda sigorta sayılır?

Ek/6 sigortası kapsamında otuz günden az kalan sürelerini otuz güne tamamlayan sanatçıların sigortası 4/a yani SSK kapsamında hizmet olarak değerlendirilir.

Editör: TE Bilisim