Sanatçı, düşünür ve yazarlar hangi kapsamda sigortalı sayılır, sigortalılıkları ne zaman başlar ne zaman biter?Tüm ayrıntılarıyla bu yazımızda bulabileceksiniz.

1-Sanatçı, Düşünür ve yazarlar hangi tarihten itibaren sigortalı sayılmıştır?

506 sayılı Kanuna 11/7/1978 tarihinden itibaren ilave edilen ek 10 uncu madde ile bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılan film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatçıları, müzik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri diğer uğraşıları içine alan bütün güzel sanat kollarında çalışanlar, düşünür ve yazarlar sigortalı sayılmıştır.

2-Bu kişiler hangi kapsamda sigortalı sayılmaktadırlar?

Sanatçı, Düşünür ve yazarlar çalışma durumlarına göre 5510  Sayılı Kanunun 4(a) maddesi kapsamında SSK’Lı ya da  5510  Sayılı Kanunun  4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (b) bendine tabi (Bağ-Kur) sigortalı sayılmaktadırlar.

3-Ay içerisinde 10 günden az çalıştırılanlar primlerini 30 güne tamamlayabilirler mi?

5510 Sayılı Kanuna 1/3/2011 tarihinden itibaren eklenen ek 6 ncı madde ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılanlardan ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olanlar, primi 30 gün üzerinden kendileri tarafından ödeyerek 30 güne tamamlayabilirler.

4-Yapım Şirketlerinde Çalışanlar Hangi Kapsamda Sigortalı Sayılır

Yapım şirketlerinde ya da yapım şirketlerine oyuncu, yardımcı oyuncu (figüran) temin eden ajanslarda çalışmaları nedeniyle işverenin emrinde, işveren tarafından belirlenen sürede ve ücret karşılığında çalışanlar 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (b) bendine tabi (Bağ-Kur) sigortalı sayılırlar.

Yapım şirketlerine oyuncu temin eden ajanslarda 5510 Sayılı 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında (SSK) sigortalı olan figüranlar için yapım şirketlerince ajanslardan fatura karşılığında hizmet satın alınması durumunda, bu kişilerin söz konusu işlerde görevlendirildikleri kabul edilmek suretiyle ayrıca sigortalı olarak bildirilmelerine gerek bulunmamaktadır.

5-Eser Yaparak Satan kişiler hangi kapsamda sigortalı sayılır?

[caption id="attachment_4995" align="aligncenter" width="475"] sanatçı düşünür yazar ssk bağkur işçi[/caption]

Yapımcı şirket adına kendi hususiyetini vermek suretiyle bir eser (ürün) üreten, çalışma zamanı ve yeri yapımcı şirketin emir ve talimatı dışında bulunup mesleğini icra eden senarist, özgün müzik yapımcısı, diyalog yazarı ve başrol oyuncusu gibi kişiler, bireysel olarak yaptıkları bu işlerden dolayı serbest meslek faaliyeti yürütmesi nedeniyle doğan serbest meslek kazancı olan ve bu kapsamda serbest meslek makbuzu veya fatura düzenleyerek çalışanların yapım şirketi ile arasındaki ilişki istisna (eser) sözleşmesi kapsamında sayılarak 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında (Bağ-Kur) sigortalılık olarak değerlendirilecektir.

Senaryo yazarlığı, özgün müzik yapımcılığı, yönetmenlik ve diyalog yazarlığı gibi işleri yapanların sırf vergi kaydının olmaması, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde vergiden muaf olmaları sebebiyle belirtilen işleri vergiden muaf olarak ortaya bir eser koymak suretiyle gider pusulası mukabilinde gerçekleştirenler ile yapımcı arasında hizmet akdinin bulunmaması sebebiyle 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrası (a) bendi kapsamında (SSK) sigortalı sayılmamaktadırlar.

Editör: TE Bilisim