Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan ilanda merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 200 personel alımı yapılacağı açıklandı. Adayların KPSS sonuçlarına göre yapabilecekleri başvurular 16 Eylül 2020 tarihinde sona eriyor.

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Nasıl Başvurulur?

Adayların ilgili pozisyonlara başvuru yapabilmeleri için şu adımları izlemeleri gerekmektedir;
 • Başvurular sadece ÖSYM sisteminden yapılacak olup bunun dışında kalan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Başvurunun tamamlanması için ÖSYM sisteminde kayıtlı olan bilgilerin güncel ve doğru olması gerekmektedir. Hatalı ya da eksik bilgi veren adayların başvuruları sonuçlanmayacaktır.
 • Başvuru yapabilmek için başvuru ücretinin yatırılması gerekmektedir.
 • Başvuru yapılacak pozisyonlar;
 • Bilgisayar mühendisi (Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi lisans programlarının birinden mezun olmak.), endüstri mühendisi (Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak.), jeoloji mühendisi (Jeoloji Mühendisliği, Hidrojeoloji Mühendisliği veya Petrol ve Doğalgaz Jeolojisi lisans programlarının birinden mezun olmak), inşaat mühendisi, biyomedikal mühendisi, makine mühendisi (Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.), elektrik mühendisi (Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.), otomotiv mühendisi, mimar (Mimarlık lisans programından mezun olmak.), istatistikçi, grafiker (Grafik, Grafik Sanatlar, Fotograf ve Grafik Sanatlar (Grafik), Grafik Sanatları, Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı, Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım, Grafik Resimleme ve Baskı lisans programlarının birinden mezun olmak), programcı, biyomedikal teknikeri, iklimlendirme soğutma teknikeri, sıhhı tesisat teknikeri, marangoz, elektrik teknisyeni, avukat (Hukuk lisans programından mezun olmak.), bilgisayar işletmeni (Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans programından mezun olmak, İşletme, İşletmecilik, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, Yönetim ve Organizasyon lisans programlarının birinden mezun olmak.), şoför, aşçı, dil ve konuşma terapisti.
 • Başvuruların 16 Eylül 2020 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular sistem kapanacağı için mümkün olmayacaktır.

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Genel Şartları

Adayların ilgili pozisyonlara başvuru yapabilmeleri için şu genel şartları taşıyor olmaları gerekmektedir;
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından hiçbir şekilde mahrum olmamak,
 • Türk Ceza Kanunu 53’üncü maddesi kapsamında Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından affa uğranılsa bile mahkum olmamak,
 • Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak,
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmayan, bu kapsamda terhis, tecil ya da muaf olması,
 • Görevini yapmaya herhangi bir sağlık sorunu bulunmaması,
 • Başvuru sonrasında istenen belgelerin eksiksiz şekilde kuruma ibraz edilmesi,
 • Kurum tarafından yapılacak görevlendirme bölgesinde çalışmanın kabul edilmesi,
 • Görev tanımına göre vardiyalı şekilde çalışmaya uygun taşıması,
 • Hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması,
 • Son 1 yıl içerisinde sözleşmeli olarak kamu kurum ve kuruluşlarından ahlaki ya da disiplin gerekçesi ile işten çıkarılmamak, sözleşmeyi haklı nedenlere dayanmadan fesih etmemek gerekmektedir.
 • Adayların ilgili pozisyonlara yapacakları başvurunun değerlendirmesi ÖSYM tarafından yapılacaktır. Adayların 2018 ve 2019 KPSS puan türlerine göre sıralama yapılacaktır. En yüksek adaydan başlayan sıralama mevcut kadronun 3 katı kadar adayı içerip mülakat sonrasında asil adaylar belirlenecektir.
Editör: TE Bilisim