Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında iki kurumun memur alımı ilanlarına yer verildi. Yayımlanan duyuruda kamu kurum ve kuruluşları bünyesine memur ve itfaiye eri alımı yapılacağı açıklandı. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan şartı ile gerçekleştirilen personel alımlarında ayrıca adaylarda aranan diğer başvuru şartlarına da yer verildi. İtfaiye eri veya memur olarak kamu kurumlarında çalışmak isteyenleri yakından ilgilendiren güncel kamu personeli alımı ilanı hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar haberimizde yer alıyor. Art arda Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında kamu personel alımı yapan kurumların iş ilanları yayımlandı. Yayımlanan duyurularda iki kuruma çok sayıda personel alınacağı açıklandı. Memur ve itfaiye eri kadrolarına yapılacak olan personel alımı için adaylarda aranan başvuru şartlarına da yer verildi. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı ile yapılacak personel alımı ilanlarında başvuru detayları ve tarihleri de açıklandı.

117 İtfaiye Eri ve Memur Alımı Başvuru Genel Şartları

Kamu kurum ver kuruluşlarında devlet memuru olarak çalışmak isteyenlerin yerine getirmesi gereken başvuru genel şartları da her iki ilan metninde yer aldı. Buna göre itfaiye eri veya memur olarak kamuda görev yapmak isteyen adayların aşağıdaki genel başvuru şartlarını taşımaları gerektiği açıklandı:
  • T.C. vatandaşı olmak
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
  • TCK 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, devletin güvenliği ya da anayasal düzenin işleyişine karşı suçlar ile ilgili kanunda belirtilen yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
  • Mesleğini devamlı yapmasına engel teşkil edebilecek zihinsel veya bedensel engeli bulunmamak
  • İlan edilen kadrolar için adaylarda aranan başvuru özel şartlarını taşımak
  • Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)

SASKİ 67 Memur Alımı Yapacak

Samsun Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan personel alımı duyurusunda Mühendis, Mimar, Kimyager, Tekniker, Avukat ve Tahsildar kadrolarına yapılacak kamu personeli alımında kadro dağılımı ve adaylarda aranan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan şartı ilan detaylarında yer aldı. Bu duyuruya göre tüm kadrolarda adaylarda KPSS P93 ve P3 puan türlerinde en az 70 puan alma şartının bulunduğu görüldü. Samsun Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü’nün birbirinden farklı kadrolara 67 personel alımı ilanına başvuruların 6 Nisan 2020 tarihinde başlayıp 17 Nisan 2020 Cuma günü saat 17.00’ye kadar yapılması gerektiği açıklandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 50 İtfaiye Eri Alımı Yapacak

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kamu personel alımı ilanları arasında bir diğer önemli duyuru da Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapıldı. Belediye bünyesinde daimi istihdam edilmek üzere 50 itfaiye eri alımı yapılacağı açıklandı. 50 kişilik kadroda çalıştırılacak itfaiye eri personeli alım ilanına yalnızca erkek adayların başvuruda bulunabileceği ve bu adayların KPSS P93 puan türünde en az 60 puan almaları gerektiği açıklandı.
  • Meslek yüksekokullarının Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya İlk ve Acil Yardım ön lisanslarının birinden mezun olmak
  • En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
  • Başvuru tarihleri 6 Nisan 2020 ile 20 Nisan 2020 olarak belirlenmiştir.