Raporlu süreler borçlanılabilir mi, rapor aldığım süreler emekliliğe sayılır mı, hangi süreler borçlanılabilir?

5510 sayılı kanuna göre belirlenen süreler borçlanılabilmekte ve sigortalı borçlanarak erken emekli olma imkanına sahip olmaktadır.

Sigortalılar çalışırken çeşitli rahatsızlıklardan (hastalık, analık, iş kazası v.b ) dolayı geçici işgöremezlik raporu almakta ve raporlu olduğu sürelerde çalışmamaktadırlar. Raporlu olduğu sürelerde çalışmayan sigortalılar ise primlerin yatıp yatmadığını, emeklilikte istirahatli yani raporlu sürelerin dikkate alınıp alınmayacağı, borçlanılıp borçlanılamayacağı gibi soruları merak etmektedirler. Bu yazımızda elimizden geldiğince bu soruları yanıtlamaya çalışacağız.

Kimlerin Rapor Süresince primleri yatar?

-Özel sektör işverenlerinden sözleşmelerinde özel hüküm bulunmayanlar 5510 sayılı kanunun 4/a kapsamında yani ssklı sigortalıların geçici işgöremezlik raporu aldığı sürelerde işverenler isterlerse primlerini tam yatırabiliyorlar. Yani illa ki eksik gün kodu “1-istirahat” ile bildirilme gibi bir zorunlulukları yoktur. Ama çoğu işveren kendisine maliyet oluşturduğu için rapor alan sigortalısını aylık prim ve hizmet belgesinde “1-istirahat kodu” ile eksik günle bildirmektedir.

-Kamu idarelerinde özel sözleşme hükümlerine göre ssk kapsamında çalışan bazı sigortalılar rapor alsa bile primleri tam yatırılmaktadır.

-Devlet memurlarının raporlu oldukları süre boyunca emeklilik primleri yatmakta eksik gün ile bildirilme gibi bir durumları bulunmamaktadır.

-Sigortalıların işveren tarafından atıfet (yardım) olarak ücret ödemesi devam etmişse, sigorta primlerinin de yatması gerekmektedir. Dolayısıyla bu durumdakilerin de raporlu sürelerde gün olarak kaybı olmamaktadır.

Raporlu (istirahatli) süreler borçlanılabilir mi?

[caption id="attachment_5017" align="aligncenter" width="475"] hastalık iş kazası analık sürelerini emekliliğe saydırma[/caption]

İstirahatli oldukları süre içinde işyerinde çalışmayan, haklarında Sosyal Güvenlik Kurumuna çalışmadı bildirimi yapılan ve kendilerine işveren tarafından bu süre zarfında herhangi bir ücret ödemesi yapılmayan çalışanlar için aylık prim ve hizmet belgesinde 01 – İstirahat kodu seçilerek sigorta günü de 0 (sıfır) gün gösterilmektedir. Mevzuatta yer alan düzenlemelere göre de bu durumda olanların daha sonra hizmet borçlanması yaparak istirahatli geçene eksik günlerini tamamlamalarına imkan bulunmamaktadır. Aynı şekilde işyerinden sigorta çıkışı verilmediği için, bunların istirahatli oldukları günler için isteğe bağlı sigortaya prim ödemelerine de imkan bulunmamaktadır

5510 Sayılı Kanuna göre borçlanma yapılabilen süreler nelerdir?

-Doğum Borçlanması

-Askerlik ve Yedek Subay Hazırlık Süreleri,

-Memurların aylıksız izin süreleri,

-Doktora Süreleri,

-Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri,

-Grev Süreleri,

-Hekimlerde Fahri Asistanlık Süreleri,

-Seçimler için istifa edenler,

-Kısmi çalışan sigortalıların ay içinde eksik kalan süreleri,

-1416 sayılı Kanuna Göre Yurt Dışında Okuyan Öğrencilerin Yurt Dışı Öğrenim Süreleri

Editör: TE Bilisim