Zorunlu BES başladı mı? Sigortalımı otomatik BES'e nasıl kaydederim? Sigortalıların BES primleri nasıl ve nereye ödenecek? Sigortalının BES primi kesintisi ne kadar? 

Bilindiği üzere 01.01.2017 tarihi itibariyle 45 yaşın altında olan SSK çalışanları ile devlet memurları 01.01.2017 tarihi itibariyle otomatik katılımlı BES sistemine dahil edilecek. Bu konuda çalışanları ilgilendiren kısmı için detaylı bilgiye "Zorunlu (Otomatik) Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) İle İlgili Her Şey?" konulu yazımızda ayrıntılı bilgi vermiştik. Bu yazımızda ise işverenin yapması gerekenler ve yükümlülükleri konusunda size detaylı bilgi sunmaya çalışağacağız. 

Otomatik BES'te İşveren ve Kamu İdarelerinin Yükümlülükleri

Otomatik BES'in uygulanış şekli ile ilgili 26.11.2016 tarihli resmi gazetede 2016/26 sayılı Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım Başbakanlık Genelgesi Yayımlandı. Söz konusu genelgeye göre uygulama kapsamına alınacak işverenler ayrıca Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenecek.

Bu kapsamda hem Kamu Kurumlarının hem de özel sektör işverenlerinin yerine getirmesi gereken yükümlülükleri var. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen işverenlere ve kamu idarelerine ÇSGB tarafından idari para cezası uygulanacak.(Her bir ihlal için 100,00 TL).  Buna göre işverenler;

  • Hazine Müsteşarlığı tarafından yetkilendirilmiş bir ve ya birden fazla emeklilik şirketi ile sözleşme imzalamak,
  • Otomatik BES kapsamına giren çalışanlarına emeklilik planlarını sunmak,
  • Çalışanın maaşından keseceği katkı payını (brüt kazancın %3 ü) emeklilik şirketine aktarmak,
Zorundadır.
  • İşveren sisteme giriş sırasında çalışandan faizli/faizsiz fon tercihini almalıdır.
  • Maaş ödemelerini Maliye Bakanlığınca işletilen Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi kullanarak yapan Kamu Kurumları aynı sistemi kullanarak katkı payı ödemelerini gerçekleştirebilecektir.
  • Sigortalının BES primini ödemeyen ya da eksik ödeyen işveren çalışanın kaybından sorumludur.
Çalışanlar Açısından Otomatik BES ile İlgili Bilinmesi Gerekenler
  • Sistemde en az 10 yıl bulunan ve 56 yaşını tamamlayan çalışanlar emeklilik hakkı kazanır.
  • Emeklilik hakkını kullanarak sistemden ayrılan çalışanlar, aşağıdaki teşviklerden tamamen faydalanır:
1. Düzenli olarak hesabına ödenen %25 oranındaki devlet katkısı 2. 1.000 TL tutarındaki sisteme giriş esnasında verilen devlet katkısı.
  •  Çalışan birikimini 3 yöntemle alabilir:
1. Toplu Para 2. Programlanmış Geri Ödeme: Kendi belirleyeceği tutarda emekli maaşı şeklinde alır ve parasının tamamı sonlanıncaya kadar devam eder. 3. Yıllık Gelir Sigortası: Ömür boyu emekli maaşı şeklinde alır. • Bu tercihi kullanan çalışanın ek olarak verilen birikiminin %5 kadar daha devlet katkısı teşvikinden faydalanabilir.
Editör: TE Bilisim