Orman Mühendisleri Odası tarafından Resmi Gazete’de yayınlanan ilana göre kurum bünyesinde mühendis olarak görev yapacak personel alımı yapılacağı bildirildi. İlgili şartları taşıyan adayların 12 Ağustos 2020 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekiyor.

Orman Mühendisleri Odası Personel Alımı Nasıl Başvuru Yapılır?

Adayların başvuru yapmaları için şu adımları izlemeleri gerekmektedir;
 • Başvurular odanın resmi internet sitesi üzerinden yapılacaktır. Buna bağlı olarak posta ya da şahsen yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Buna göre;
 • İnternet sitesine giriş yapıldıktan sonra SMM Sınav Başvurusu ekranından başvuru yapılması gerekmektedir.
 • Sayfa ekranından adaylardan istenen bilgilerin eksiksiz bir şekilde girilmesi gerekmektedir.
 • Bu başvuru, yapılacak sınav için ön başvuru formu olup adayların ön başvurularını herhangi bir sorun olmadan tamamlamaları halinde tezkiye varakasının aslını ve savcılıktan alınmış adli sicil belgesini 7 Ağustos 2020 tarihine kadar Kızılay, Kumrular Cd. No:26, 06420 Çankaya/Ankara adresine göndermeleri gerekmektedir.
 • Başvurular ile birlikte belgeler 12 Ağustos 2020 tarihine kadar incelenecektir ve uygun görülen adayların sınava giriş yapmaları için 14 Ağustos’ta liste açıklanacaktır.

Orman Mühendisleri Odası Personel Alımı Genel Şartları Nedir?

Adayların ilgili pozisyonlara başvuru yapabilmeleri için şu şartları taşıyor olmaları gerekmektedir;
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu kurumlarından ihraç edilmemek,
 • Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi yetiştiren lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarından mezun mühendis veya yüksek mühendis unvanına sahip olmak,
 • Türk Ceza Kanunu 53’üncü maddesi kapsamında; Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık gibi suçlardan affa uğranılsa bile mahkum olmamak,
 • Odaya kayıt olmak ve hali hazırda kamu kurumlarında görevli olmamak,
 • 5531 sayılı kanun çerçevesinde serbest yeminli meslek mensubu olanlar için aranan şartlara sahip olmak,
 • Serbest meslek mensupluğu ruhsat belgesine sahip olmak,
 • Odaya borcu bulunmamak,
 • Adli sicil belgesine göre kişinin serbest yeminli meslek mensubu olmasına dair herhangi bir engel bulunmaması,
 • Sosyal güvenceli olarak toplamda en az 10 yıl alanında deneyimli olmak, serbest meslek mensubu olarak ormancılık, orman endüstrisi, ağaç işleri gibi kollarda çalışmış olmak ve bu deneyimi resmi belgeler ile kanıtlamak,
 • Görevini yapmaya herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması gerekmektedir.
 • Uygun görülen adaylar için sınav yapılacak olup sınav alan ile ilgili olacaktır. Sınav ile ilgili başvuruların tamamlanması için bu bakımdan sınav başvuru formu, en az 10 yıl görev yapıldığını gösteren hizmet belgesi, Cumhuriyet savcılığından alınan adli sicil kaydı, serbest meslek mensupluğu ruhsat belgesi ve vize cetveli örneği, 2 adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf gerekmektedir. Bu belgelerin eksiksiz bir şekilde teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Sınava girmeye hak kazanan adaylar için sınava giriş ücretinin yatırılması gerekmektedir. Hak kazanan adaylar için oda internet sitesi sayfası üzerinden ödeme ekranı aktif hale gelecektir. Ödemeler banka ya da kredi kartı ile yapılmalıdır.
 • Sınav çoktan seçmeli yazılı test şeklinde Ankara’da belirlenecek adreste yapılacaktır. Orman mühendisliği, orman endüstri alanı ve ağaç işleri gibi konulardan toplamda 25 soru olacaktır.
 • Adayların sınav değerlendirilmesi 100 puan üzerinden yapılacaktır.
Adayların başarılı sayılması için ilan edilen kadro sayısı kadar tavan puandan aşağıya doğru sıralama yapılacaktır. Sınav sonucuna itiraz için sınav tarihinden 15 gün içerisinde itiraz yapılabilecektir. Sınava girmeyen adaylar başarısız sayılacaktır.
Editör: TE Bilisim