Resmi Gazete’de yayımlanan kamu personeli alımı ilanları arasında Orman Genel Müdürlüğü’nün kendi bünyesinde sözleşmeli olarak istihdam etmek üzere birbirinden farklı kadrolarda toplam 122 personel alımı yapacağı bildirildi. Başvuruların 1 Haziran 2020 tarihi itibarı ile kabul edilmeye başlanacağı bilgisi paylaşılırken, yayımlanan ilanda ayrıca bu ilana başvuruda bulunmak isteyen adaylarda aranan başvuru genel ve özel şartları da açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan 122 sözleşmeli personel alımı ilanında hangi kadrolarda kamu personeli istihdam edileceği de açıklandı. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanına sahip adayların başvuruda bulunabileceği Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 122 sözleşmeli personel alımı ilanı hakkında bilinmesi gereken bütün detayları haberimizde bulabilirsiniz.

OGM Hangi Kadrolarda Personel Alımı Yapacak?

Resmi Gazete’de yayımlanan Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 122 sözleşmeli personel alımı ilanında, “Genel Müdürlüğümüz taşra birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” Ek-1’de yer alan pozisyonlara Ek-2’de belirtilen mezuniyetlerden toplam 122 (Yüz yirmi iki) adet sözleşmeli personel alınacaktır.” ifadeleri kullanıldı. 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren başvuruların alınmaya başlanacağı belirtilirken yayımlanan ilanda OGM’nin sözleşmeli personel alımında uygulayacağı kontenjan dağılımı ve kadrolar şu şekilde sıralandı:
 • Bilgisayar mühendisi 4 personel
 • Makine mühendisi 3 personel
 • İnşaat mühendisi 6 personel
 • Yazılım mühendisi 2 personel
 • Tam zamanlı avukat 27 personel
 • Destek personeli (şoför) 80 personel

OGM Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Genel Şartları

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde taşra ve merkez teşkilatının açık buluna kadrolarında sözleşmeli olarak istihdam edileceği açıklanan personelde aranan genel başvuru şartları da Resmi Gazete’de yayımlanan ilan detaylarında yer aldı. Buna göre adayların 1 Haziran tarihinde başvuru yaparken şu genel şartları taşımaları gerektiği açıklandı:
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde yer alan şartları taşımak
 • 657 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1’de yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.
 • Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

OGM Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Özel Şartları

 • 2018 yılı KPSS (B) grubu olmak üzere KPSSP3 VE KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak
 • Son müracaat tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak
 • Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olanlardan Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuranlar için; C sınıfı ehliyet sahibi olmak, cinsiyeti erkek olmak
 • Avukat pozisyonuna başvuranlar için avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak
Bu başvuru şartlarını taşıyan adayların en geç 12 Haziran 2020 tarihine kadar http://isealim.ogm.gov.tr adresinden e-Devlet şifreleriyle müracaat etmeleri gerektiği açıklandı.
Editör: TE Bilisim