Samsun On Dokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre 95 sağlık personeli alımı yapılacak. Hemşire, eczacı, laborant ve sağlık teknisyenleri aralığında yapılacak olan başvurular ilan yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün boyunca geçerli olacak.

95 Sağlık Personeli Alımı Nasıl Başvuru Yapılır?

İlgili kadrolar için yapılacak başvuruların tamamı için gereken başvuru belgeleri ile birlikte On Dokuz Mayıs Üniversitesi’ne şahsen başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru için istenen belgeler şu şekildedir;
 • Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi,
 • İlgili alandan mezun olduğuna dair diploma aslı ve fotokopisi
 • Eczacılık kadrosuna başvuru yapacaklar için KPSS şartı aranmamaktadır, kadroya belirtilen sayıdan daha fazla kimsenin başvurması halinde mezuniyet not ortalamasına göre sıralama yapılacaktır. Bu yüzden eczacı kadrosuna başvuru yapılacaklar için mezuniyet transkripti gerekmektedir.
 • 1 adet vesikalık fotoğraf ile
Başvurular şahsen yapılmalıdır. Posta yolu, internet ya da telefon üzerinden başvuru kabul edilmeyecektir.

Alım yapılacak kadrolar ise şu şekildedir;

 • Hemşire 30 Adet; Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak.
 • Hemşire 10 Adet; Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik Bölümü mezunu olmak.
 • Eczacı 6 adet; Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.
 • Laborant 3 adet; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı en az önlisans mezunu olmak.
 • Sağlık Teknikeri 28 adet; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı en az önlisansta ilgili alanda mezun olmak.

On Dokuz Mayıs Üniversitesi 95 Personel Alımı Genel Şartları

İlgili kadrolara başvuru yapmak için adayların şu kriterleri taşıyor olmaları gerekmektedir;
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Herhangi bir şekilde kamu haklarından mahrum olmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma gibi suçlardan mahkum olmamak,
 • Görevini yapmasına engel olacak sağlık sorunlarının olmaması,
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişikleri olmamaları, tecil ya da yapmış olmak,
 • Alım yapılacak kadrolara sözleşmeli olarak adaylar hak kazanacaklardır. Eğer son bir (1) yıl içerisinde, istihdam edildiği halde görevini yapamama ya da sözleşme esaslarına aykırı davranması halinde üniversite tarafından sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilecektir.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşu ya da kurumundan emekli aylığı almıyor olmak,
 • Daha önce On Dokuz Mayıs Üniversitesi’nde çalışmış ve sözleşmesi feshedilmiş ya da kendi isteği ile istifa etmiş kimselerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 • Başvurular ilanın yayınlanmasından 15 gün sonrasına kadar kabul edilmektedir.
 • KPSS puanlarının değerlendirilmesi için 2018 KPSS puan türleri temel alınacaktır. Başvuru bitiminden 5 gün sonrasında Personel Dairesi tarafından alım yapılacak kadro sayısı kadar KPSS üzerinden sıralama yapılacaktır. Alımlar için başka sınav yapılmayacaktır. Sonuçların açıklanmasından sonra hak kazanan kişiler 7 gün içinde işe başlamaya hazır olmalıdır.
 • Kazanan kimselerin listesi On Dokuz Mayıs Üniversitesi internet sayfasından yayınlanacak olup ayrıca posta yolu ile tebligat yapılmayacaktır.
 • Belirtilen süre içerisinde kazanan adaylar, istenen belgeleri tamamlamayıp işe başlamazlarsa hakları geçersiz sayılacaktır, daha sonra herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.
 • Aykırı ya da yanlış beyanlarda bulunan adayların durumu tespit edildiğinde başvuruları geçersiz sayılacak, göreve başlamaları halinde ise görevden alınacakları gibi tazminat ödemek zorunda kalacaklardır.
Editör: TE Bilisim